Tìm kiếm... Tìm kiếm
Văn bản về chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính và thi hành công vụ đối với CBCC
Trần Thị Lan Anh - 27/06/2018 - 02:04

TT

Số công văn

Ngày tháng ban hành

Trích yếu văn bản

 

I. Văn bản của Tổng cục Hải quan

1

1458/QĐ-TCHQ

5/8/2013

Ban hành quy định chế độ trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trong ngành Hải quan khi để vụ, việc sai phạm xẩy ra trong đơn vị, lĩnh vực công tác mình quản lý, phụ trách

2

2435/QĐ-TCHQ

8/19/2015

Ban hành quy định trách nhiệm của công chức Hải quan khi thực hiện nghiệp vụ Hải quan và xử lý công chức hải quan có hành vi vi phạm nghiệp vụ hải quan, nhũng nhiễu, tham nhũng

3

3899/QĐ-TCHQ

11/10/2016

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và tiếp nhận, xử lý tin báo qua đường dây nóng

4

188/QĐ-TCHQ

2/2/2017

Ban hành Quy chế hoạt động công vụ của Hải quan Việt Nam

5

1439/QĐ-TCHQ

9/5/2018

Quyết định về việc thành lập tổ thường trực xử lý thông tin vi phạm từ Trực ban, giám sát trực tuyến

 

II. Văn bản của Cục Hải quan Tp. Hải Phòng

1

88/HQHP-VP

14/10/2014

Thực hiện niêm yết phương châm làm việc của công chức Hải quan

2

2067/QĐ-HQHP

17/6/2016

Quyết định ban hành Quy định về cơ chế giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp tại Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.

3

2683/QĐ-HQHP

19/7/2016

Quyết định ban hành Quy định về cơ chế quản lý, kiểm soát nội bộ và chế độ trách nhiệm của cán bộ công chức trong thực thi công vụ

4

7875/QĐ-HQHP

26/10/2016

Quy định v/v thống nhất thực hiện làm thủ tục Hải quan ngoài giờ hành chính tại các Chi cục thuộc Cục HQHP

5

2618/QĐ-HQHP

7/1/2017

Quyết định v/v ban hành quy định bổ sung về việc tiếp nhận giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp theo Quyết định số 2067/QĐ-HQHP ngày 17/06/2016

6

9886/HQHP-TCCB

8/8/2017

Thực hiện quy chế quản lý, sử dụng đường dây nóng

7

1955/QĐ-HQHP

22/6/2018

Quyết định kiện toàn Đội giám sát, kiểm tra hoạt động công vụ của Cục Hải quan Tp. Hải Phòng

8

2974/HQHP-TCCB

3/8/2018

Thực hiện kỷ cương công vụ

9

1848/QĐ-HQHP

11/6/2018

Quyết định về việc thành lập tổ thường trực xử lý thông tin vi phạm từ Trực ban, giám sát trực tuyến  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter