Tìm kiếm... Tìm kiếm
Nộp thuế điện tử theo hình thức DOANH NGHIỆP NHỜ THU - Tiện ích mới! Liệu doanh nghiệp đã biết?
Bach Muc - 27/12/2019 - 08:56

Nộp thuế điện tử theo hình thức DOANH NGHIỆP NHỜ THU - Tiện ích mới! Liệu doanh nghiệp đã biết?

Đã hơn 2 năm Tổng cục Hải quan đã triển khai “Đề án nộp thuế điện tử 24/7”. Đây là hình thức nộp tiền thuế và các khoản phải nộp khác thông qua Cổng thanh toán điện tử hải quan do ngân hàng thương mại phối hợp với Tổng cục Hải quan thực hiện. Nhanh gọn, an toàn, chính xác, chương trình nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp sau hơn 2 năm đi vào thực hiện.

Nộp thuế điện tử thông qua hệ thống 24/7 của Tổng cục Hải quan thì mỗi khi có tờ khai phát sinh nợ thuế, doanh nghiệp phải có nhân viên kế toán truy cập hệ thống 24/7 để thực hiện các thao tác nộp thuế theo trình tự hướng dẫn của hệ thống, đòi hỏi nhân viên của doanh nghiệp phải am hiểu cách thức nộp thuế và am hiểu kỹ thuật công nghệ thông tin thì mới thực hiện được.

Vậy  “Chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu” là gì? có gì khác so với nộp thuế điện tử qua hệ thống 24/7 nêu trên?

Với “Nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu”, doanh nghiệp không cần thực hiện thao tác nộp thuế, mà mỗi khi có phát sinh nợ thuế từ hải quan, hệ thống của cơ quan hải quan tự động gửi yêu cầu nộp thuế đến ngân hàng mà doanh nghiệp đã ủy nhiệm, ngân hàng sẽ tự động nộp thuế thay cho doanh nghiệp.

Sau đăng ký tham gia Chương trình này và ủy quyền trích nợ với ngân hàng, nếu Doanh nghiệp phát sinh tờ khai thì thông tin số tiền thuế, các sắc thuế được cập nhật, xử lý và thanh toán hoàn toàn tự động. Doanh nghiệp không phải làm thủ tục lập lệnh thanh toán tiền thuế trên Cổng thông tin của Hải quan hoặc tại ngân hàng, nên hạn chế tất cả các rủi ro khi trao đổi thông tin lập lệnh nộp tiền giữa hải quan/ngân hàng với người lập lệnh.

Doanh nghiệp chủ động, không mất thời gian, chi phí để thanh toán thuế. Việc nộp thuế, thanh khoản trừ nợ và thông quan hàng hóa hoàn toàn tự động. Ngân hàng chỉ trích tiền từ tài khoản của doanh nghiệp ngay sau khi đã hoàn thành về thủ tục hải quan, xác định chính xác số phải nộp mà không phải nộp trước tiền khi khai báo, nên doanh nghiệp có thời gian chủ động nguồn vốn của mình.

Chương trình nộp thuế điện tử Doanh nghiệp nhờ thu không bị tác động bởi hệ thống, mạng kết nối giữa doanh nghiệp với Cổng thông tin điện tử của Hải quan nên rất thuận lợi cho các doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu phụ, lối mòn, lối mở không có điểm thu của ngân hàng/Kho bạc, không có mạng internet để nộp thuế điện tử.

Như vậy doanh nghiệp hoàn toàn chủ động không mất thời gian và chi phí, nhân sự để thanh toán thuế; Rút ngắn thời gian xử lý so với nộp thuế điện tử 24/7 và rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa.Bước đột phá trong thu nộp ngân sách, nâng tỷ lệ thanh toán nộp thuế điện tử lên xấp xỉ 100%

Ngoài những lợi ích đối với doanh nghiệp, cơ quan Hải quan cũng không còn bị động chờ doanh nghiệp nộp thuế mà chủ động chuyển yêu cầu của doanh nghiệp sang ngân hàng có tài khoản của doanh nghiệp ủy quyền để thanh toán nợ thuế, thông quan ngay hàng hóa cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian. Đồng thời, khắc phục triệt để tình trạng sai sót của cả doanh nghiệp và Hải quan trong khi kê khai nộp thuế.

Bên cạnh đó, các ngân hàng tham gia chương trình cũng gia tăng được các dịch vụ, giao dịch bằng điện tử sẽ giúp thu hút nhiều khách hàng tham gia thanh toán tiền thuế và thu khác vào NSNN.

Với mục tiêu tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, giảm thời gian nộp thuế, đồng thời thông quan hàng hóa ngay sau khi nộp thuế, qua đó rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK của doanh nghiệp xuống bằng mức trung bình của nhóm nước ASEAN-4 theo chỉ đạo của Chính phủ, Chương trình doanh nghiệp nhờ thu sẽ là bước đột phá trong công tác thu nộp NSNN.

Như vậy, hiện tại doanh nghiệp có thể áp dụng ba phương thức nộp thuế XNK: thanh toán trực tiếp tại ngân hàng, nộp thuế điện tử 24/7, tham gia chương trình doanh nghiệp nhờ thu. Qua đó, tỷ lệ doanh nghiệp XNK nộp thuế điện tử qua ngân hàng sẽ đạt gần 100%.

Nộp thuế bằng “Chương trình doanh nghiệp nhờ thu” vận hành như thế nào?

- Doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình doanh nghiệp nhờ thu; đăng ký thông tin ủy quyền trích nợ tài khoản khi người nộp thuế đăng ký thông tin trực tiếp tại Cổng thanh toán điện tử hải quan hoặc đăng ký tại ngân hàng phối hợp thu đã triển khai nộp thuế điện tử 24/7.

- Làm thủ tục Ủy quyền trích nợ tài khoản với ngân hàng giữ tài khoản của doanh nghiệp đã triển khai nộp thuế điện tử 24/7.

- Ngân hàng giữ tài khoản của doanh nghiệp gửi lại thông tin doanh nghiệp đã đăng ký Ủy quyền trích nợ tài khoản với ngân hàng sang Tổng cục Hải quan.

- Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 của cơ quan Hải quan cập nhật thông tin vào hệ thống và doanh nghiệp hoàn tất việc đăng ký tham gia và đăng ký ủy quyền trích nợ tại Chương trình doanh nghiệp nhờ thu.

- Sau khi hoàn tất việc đăng ký, hệ thống của hải quan sẽ căn cứ số tiền còn nợ thuế và thu khác trên hệ thống kế toán thuế để chuyển thông tin còn phải thu sang ngân hàng để ngân hàng thực hiện trích nợ tài khoản nộp tiền thuế và thu khác cho doanh nghiệp.

Về thanh toán trừ nợ đối với các phát sinh mới, trình tự thực hiện: Doanh nghiệp khai báo làm thủ tục hải quan, ngay sau khi khai báo chính thức (đối với tờ khai luồng Xanh) hoặc sau khi hoàn thành thủ tục hải quan sẽ xác định chính xác số thuế phải nộp cho tờ khai đang chờ thông quan cập nhật vào hệ thống kế toán tập trung. Căn cứ số thuế phải nộp trên hệ thống kế toán tập trung, trên cơ sở danh sách doanh nghiệp tham gia Chương trình doanh nghiệp nhờ thu, hệ thống của hải quan sẽ tự động chuyển thông tin số thuế phát sinh nợ thuế theo từng tờ khai đến ngân hàng mà doanh nghiệp đã ủy quyền trích nợ tài khoản nộp thuế.

Ngân hàng căn cứ số dư tài khoản của doanh nghiệp và danh sách doanh nghiệp đã đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoản, nếu phù hợp thông tin đăng ký và đủ số dư trích nợ tài khoản thì thực hiện trích nợ tài khoản của doanh nghiệp và chuyển thông tin số tiền đã trích nợ tài khoản nộp thuế sang Tổng cục Hải quan để thanh toán trừ nợ theo từng tờ khai, chi tiết sắc thuế và chuyển tiền và thông tin nộp tiền tài khoản của cơ quan Hải quan tại Kho bạc Nhà nước.

Trường hợp tài khoản của doanh nghiệp không đủ số dư, ngân hàng sẽ phản hồi cho doanh nghiệp biết thông quan Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7. doanh nghiệp có thể nộp bổ sung tiền vào tài khoản để đủ số dư thanh toán các khoản còn nợ và thông báo cho cơ quan hải quan biết qua Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 để tiếp tục xử lý tự động trừ nợ các tờ khai còn phải thu theo thứ tự tờ khai phát sinh nợ từ xa tới gần. Hoặc doanh nghiệp có thể thực hiện chuyển sang nộp thuế điện tử 24/7 hoặc nộp trực tiếp tại ngân hàng thương mại/Kho bạc Nhà nước để thông quan kịp thời thông quan hàng hóa.

Cuối cùng, căn cứ thông tin đã nộp thuế và thu khác, Hệ thống kế toán tập trung cập nhật thông tin và hạch toán trừ nợ chi tiết theo từng tờ khai, sắc thuế, chuyển thông tin xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế sang VNACCS để thông quan hàng hóa.


Điều kiện tham gia Chương trình nộp thuế điện tử Doanh nghiệp nhờ thu:

* Đối với ngân hàng:

- Phải là ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan đã triển khai thanh toán điện tử và thống quan 24/7.

- Đã phát triển hệ thống công nghệ đáp ứng triển khai chương trình Doanh nghiệp nhờ thu.

* Đối với Doanh nghiệp:

- Đăng ký tham gia Chương trình doanh nghiệp Nhờ thu với Hải quan.

- Đã ký Ủy quyền trích nợ tài khoản với ngân hàng giữ tài khoản của doanh nghiệp đã triển khai nộp thuế điện tử 24/7; Chỉ được đăng ký ủy quyền trích nợ tại 01 tài khoản của 01 ngân hàng.

- Trên tài khoản đăng ký ủy quyền trích nợ có đủ tiền để thanh toán khi phát sinh nợ thuế và thu khác

 

Hiện tại, có 05 ngân hàng được lựa chọn triển khai chính thức trong đợt này sau khi có kết quả kiểm thử hệ thống gồm các ngân hàng sau:

1.      Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank),

2.      Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV),

3.      Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank),

4.      Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank),

5.      Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

 

Xem chi tiết hướng dẫn về thủ tục đăng ký và quy trình thực hiện

tại công văn 7330/TCHQ-TXNK


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
 
 • Cục Hải quan TP Hải Phòng thay đổi mẫu Bản thỏa thuận phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp" (21/02/2020 - 14:53)
 • Nâng cao chất lượng phục vụ, phát triển mối quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp" (09/05/2020 - 16:24)
 • Kiểm soát lịch trình giao vận đường biển, đây là cách tối ưu doanh nghiệp nên áp dụng" (07/04/2020 - 11:38)
 • Triển khai Hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ của công chức thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng trong quá trình giải quyết thủ tục" (25/03/2020 - 09:32)
 • Cục Hải quan TP Hải Phòng thay đổi mẫu Bản thỏa thuận phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp" (21/02/2020 - 14:53)
 • Phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp – Hội nhập, hiệu quả, bền vững" (25/12/2019 - 11:19)
 • Quyết định số 3605/QĐ-TCHQ ngày 13/12/2019 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tổ chức thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan" (20/12/2019 - 11:12)
 • Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải phòng khu vực 3 tổ chức Hội nghị triển khai nội dung về quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp; tập huấn, phổ biến một số quy định của pháp luận về thủ tục hải quan" (18/11/2019 - 16:59)
 • Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục miễn giảm thuế đối với thiết bị nhập khẩu vào Việt Nam của đoàn công tác Hiệp hội Hợp tác kỹ thuật quốc tế thành phố Kitakyushu" (22/10/2019 - 09:40)
 • Hàng tạm nhập tái xuất, hàng quá cảnh Việt Nam, hàng hóa có công đoạn gia công giản đơn và hàng hóa có tỷ lệ dưới 30% không được coi là hàng "made in Vietnam”" (02/08/2019 - 14:43)
 • Chuyển trang    
  Trang số:  1/5
  Số bản ghi trên trang:
  Thư viện ảnh
  Liên kết website
  Mua
  Bán
  Không tải được tỷ giá.

   
  LB.Counter