Tìm kiếm... Tìm kiếm
Đường dây nóng Cục Hải quan Tp. Hải Phòng
Cục Hải quan Hải Phòng - 14/06/2018 - 14:32

ĐẦU MỐI, ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ CÁC NHÓM VƯỚNG MẮC CỦA CỤC HẢI QUAN TP HẢI PHÒNG

 

Stt

Nội dung

Đầu mối tiếp nhận xử lý

cấp Chi cục, Phòng tham mưu

Số điện thoại

Đầu mối xử lý cấp Cục

1

- 03 nhóm vướng mắc tại Chi cục:

+ Nhận thức không thống nhất của cơ quan hải quan và doanh nghiệp về các quy định pháp luật;

+ Thực hiện không đúng, không đủ của công chức hải quan và doanh nghiệp về các quy định pháp luật;

+ Ý thức, thái độ, hành vi gây phiền hà, tiêu cực của công chức Hải quan khi thi hành công vụ.

Lưu ý: việc chuyển luồng kiểm tra thực tế hàng hóa và từ chối tiếp nhận hồ sơ hải quan thuộc thẩm quyền của Chi cục trưởng.

- Tổ tư vấn giải đáp vướng mắc cấp Chi cục.

Trương Bình An

Chi cục trưởng Chi cục HQCK cảng HP KVI

0903 201 251

Đ/c Nguyễn Duy Ngọc, Quyền Cục trưởng, số điện thoại: 0913.242.222.

Nguyễn Thị Thu Hiền

Chi cục trưởng Chi cục HQCK cảng HP KVII

0904 056 786

Trần Mạnh Hùng

Phó chi cục trưởng Chi cục HQCK cảng HP KVIII

0908 688 966

Nguyễn Văn Thanh

Chi cục trưởng Chi cục HQCK cảng Đình Vũ

0983 240 898

Phạm Viết Than

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quản lý hàng ĐTGC

0912 886 879

Lê Đức Hải

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan KCX & KCN Hải Phòng

0983 242 122

Phạm Tiến Huy

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Hưng Yên

0989 996 646

Nguyễn Đăng Vinh

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Hải Dương

0913 240 350

Nguyễn Văn Thái

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Thái Bình

0903 219 295

Nguyễn Thái Hưng

Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan

0906 955 668

Nguyễn Thị Diệu Linh

Lãnh đạo Chi cục Chi cục Kiểm tra sau thông quan

0983.232.669

2

Các vướng mắc về cơ chế chính sách, quy định pháp luật hoặc những vướng mắc chưa được Chi cục trưởng Chi cục Hải quan giải quyết thỏa đáng thì Doanh nghiệp thông tin, phản ánh đến cấp Cục Hải quan TP Hải Phòng, cụ thể:

Vướng mắc về thủ tục hải quan, cơ chế chính sách, sở hữu trí tuệ, C/O, giám sát hải quan

Nguyễn Quốc Cường

Trưởng Phòng Giám sát quản lý về Hải quan

0913 241 355

Thông tin phản ánh của doanh nghiệp về hành vi gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực của cán bộ, công chức hải quan

- Nguyễn Trường Sơn

Trưởng Phòng Thanh tra – Kiểm tra

- Lại An Ninh

Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ

0903 222 197

0912 241 231

Vướng mắc về quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Vũ Anh Xuân

Trưởng Phòng CBL&XLVP

0983 244 260

Đ/c Nguyễn Sỹ Tráng – Phó cục trưởng, số điện thoại: 0913.241.089

Vướng mắc về chính sách thuế, giá, mã số hàng hóa

Nguyễn Thanh Nam

Trưởng Phòng Thuế xuất nhập khẩu

0913 243 735

- Các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ giải quyết vướng mắc và báo cáo Lãnh đạo Cục phụ trách để tập hợp, báo cáo đ/c Cục trưởng.

- Mọi vấn đề vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng, đề nghị phản ánh trực tiếp đ/c Đ/c Nguyễn Duy Ngọc, Quyền Cục trưởng, số điện thoại:0913.242.222.

VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CHO CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP

Khi có nhu cầu đào tạo, các doanh nghiệp liên hệ đ/c Lại An Ninh, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ - Cục Hải quan TP Hải Phòng hoặc gửi yêu cầu trên Websites Cục Hải quan TP Hải Phòng.


Trung Dũng

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter