Tìm kiếm... Tìm kiếm
Kim ngạch XNK và số thu NSNN của Cục HQHP tháng 07 năm 2019
Mai Thị Bích Hạnh - 12/08/2019 - 15:52

1. Kim ngạch xuất nhập khẩu:

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 7 năm 2019 khoảng 6.829 triệu USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó:

+ Kim ngạch xuất khẩu đạt 3.146 triệu USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt 13 triệu USD, giảm 1,6% so với cùng kỳ năm 2018.

+ Kim ngạch nhập khẩu đạt 3.683 triệu USD, tăng 4.2% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 1.617 triệu USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Xét theo từng mặt hàng cụ thể:

+ Kim ngạch nhập khẩu có thuế mặt hàng linh kiện phụ tùng ô tô, xăng dầu, mỹ phẩm, máy móc thiết bị tăng so với cùng kỳ năm 2018 (cụ thể mặt hàng linh kiện phụ tùng ô tô đạt 15,88 triệu USD tăng 51%, xăng dầu đạt 41 triệu USD tăng 46,3%, Sắt thép đạt 218 triệu USD tăng 5,6%, mỹ phẩm đạt 0,26 triệu USD tăng 55,4%, mặt hàng máy móc thiết bị đạt 461 triệu USD tăng 16,1%)

+ Kim ngạch nhập khẩu có thuế mặt hàng ôtô, xe máy, linh kiện phụ tùng xe máy giảm so với cùng kỳ năm 2018 (kim ngạch ôtô đạt 71,78  triệu USD giảm 8,3%, xe máy đạt 0.03 triệu USD giảm 99,2%. Linh kiện phụ tùng xe máy đạt 1,37 triệu USD giảm 10,6%, bia rượu đạt 1,1 triệu USD giảm 0,4%).


Ảnh 1: số liệu kim ngạch XNK tháng 7Ảnh 2: số liệu kim ngạch XNK có thuế tháng 7

2. Tình hình thu NSNN:

Tính đến hết tháng 7/2019, Cục Hải Quan TP Hải Phòng thu được   40.846 tỷ đồng, đạt  85,96 % so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (47.520 tỷ), đạt  76,21 % so với chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Hải quan giao (53.600 tỷ), tăng 47,25% so với cùng kỳ năm 2018. Cục Hải quan Hải Phòng cần thu được 6.674 tỷ đồng để đạt được kế hoạch giao của Bộ Tài chính và cần thu được 12.754 tỷ đồng để đạt được kế hoạch giao của Tổng Cục Hải quan.Ảnh 3: số liệu thu NSNN tháng 7

         

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter