Tìm kiếm... Tìm kiếm
Số liệu tờ khai tháng 7 năm 2019
Mai Thị Bích Hạnh - 16/08/2019 - 15:06

1.  Số liệu tờ khai hải quan tháng 7 năm 2019

Trong tháng 7 tổng tờ khai toàn Cục Hải quan Hải Phòng  là 159.182 tờ khai. Trong đó: tờ khai nhập khẩu là 93.053 tờ khai, tờ khai xuất khẩu là 66.129 tờ khai, tăng 12,95% so với cùng kỳ năm 2018.
Chi cục có lượng tờ khai lớn nhất là Chi Cục HQ quản lý hàng ĐTGC: 36.093 tờ khai, Chi cục có lượng tờ khai ít nhất là Chi Cục HQCK Cảng HP KVII: 4.958 tờ khai.

STT

Tên Chi Cục Hải quan

Tổng TK Nhập

Tổng TK Xuất

Tổng TK

Tăng giảm so với cùng kỳ năm 2018

1

Chi Cục HQCK Cảng HP KVI

4.120

991

5.111

4,14

2

Chi Cục HQCK Cảng HP KVII

3.981

977

4.958

-0,42

3

Chi Cục HQCK Cảng HP KVIII

12.194

2.283

14.477

-28,64

4

Chi Cục HQCK Cảng Đình Vũ

4.955

685

5.640

65,98

5

Chi Cục HQ quản lý hàng ĐTGC

19.149

16.944

36.093

22,39

6

Chi Cục HQ KCN&KCX

17.510

15.025

32.535

19,11

7

Chi Cục HQ Hải Dương

16.896

14.783

31.679

18,58

8

Chi Cục HQ Hưng Yên

9.867

10.268

20.135

16,96

9

Chi Cục HQ Thái Bình

4.381

4.173

8.554

29,19

Toàn Cục HQHP

93.053

66.129

159.182

12,95

Ảnh 1: Số liệu tờ khai tháng 7 năm 2019

Trong khối Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng: Chi cục HQCK Cảng HP KVIII có lượng tờ khai lớn nhất 14.477 tờ khai; Chi cục HQCK Cảng HP KVII có số tờ khai nhỏ nhất 4.958 tờ khai.

Trong khối Chi cục hải quan ngoài cửa khẩu, Chi Cục HQ quản lý hàng ĐTGC có lượng tờ khai lớn nhất 36.093 tờ khai; Chi cục HQ Thái Bình có số tờ khai nhỏ nhất 8.554 tờ khai.

Ảnh 2: Biểu đồ số liệu tờ khai tháng 7 năm 2019

2. Tình hình phân luồng tờ khai tháng 7 năm 2019

Trong tháng 7 tỉ lệ phân luồng tờ khai hải quan tại Cục Hải quan Hải Phòng như sau (bao gồm tổng cộng 9 Chi cục hải quan): luồng xanh 50%, luồng vàng 44,9%, luồng đỏ 5,1%;

Trong đó, khối Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng biển (Chi cục HQ KV1, KV2, KV3, Đình Vũ) tỉ lệ phân luồng tờ khai: luồng xanh 15,3%; luồng vàng 71,7%; luồng đỏ 13%.

Khối chi cục hải quan ngoài cửa khẩu ( Chi Cục HQ quản lý hàng ĐTGC, Chi Cục HQ KCN&KCX, Chi Cục HQ Hải Dương, Chi Cục HQ Hưng Yên, Chi Cục HQ Thái Bình) tỉ lệ phân luồng tờ khai: luồng xanh 58,2%; luồng vàng 38,6%; luồng đỏ 3,3%.

Như vậy, với tỉ lệ luồng vàng và luồng đỏ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu vẫn chưa được cải thiện, lên tới 85% (tương đương với  25.556 tờ khai luồng vàng và luồng đỏ) .

Ảnh 3: Biểu đồ số liệu tờ khai tháng 7 năm 2019

Ảnh 4: Biểu đồ số liệu tờ khai tháng 7 năm 2019
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter