Tìm kiếm... Tìm kiếm
Kim ngạch XNK và số thu NSNN của Cục HQHP tháng 08 năm 2019
Mai Thị Bích Hạnh - 10/09/2019 - 10:32

1. Kim ngạch xuất nhập khẩu:

- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 8 năm 2019 khoảng 7.308 triệu USD, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2018, tăng  7 % so với tháng trước (7/2019), trong đó:

+ Kim ngạch xuất khẩu đạt 3.423 triệu USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2018, tăng  8,8%so với tháng trước ; trong đó kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt 11 triệu USD (chiếm 0,3% so với tổng kim ngạch xuất khẩu), giảm 21,5% so với cùng kỳ năm 2018, giảm 16,2% so với tháng trước.

+ Kim ngạch nhập khẩu đạt 3.886 triệu USD, tăng 9,7 % so với cùng kỳ năm 2018, tăng  5,5 % so với tháng trước; trong đó kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 1.622 triệu USD  (chiếm 41,7% so với tổng kim ngạch nhập khẩu), tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2018, tăng  0,3% so với tháng trước.

Xét theo từng mặt hàng cụ thể:

+ Kim ngạch nhập khẩu có thuế mặt hàng linh kiện phụ tùng ô tô, xe máy, linh kiện phụ tùng xe máy, xăng dầu, bia rượu, máy móc thiết bị tăng so với cùng kỳ năm 2018 (cụ thể mặt hàng linh kiện phụ tùng ô tô đạt 15,12 triệu USD tăng 44,2%, Xe máy đạt 0,97  triệu USD tăng 3,4%, Linh kiện phụ tùng xe máy đạt 1,18 triệu USD tăng 6,6%, xăng dầu đạt 69,29 triệu USD tăng 102,3%, bia rượu đạt 1,15  triệu USD tăng 20,9%, mặt hàng máy móc thiết bị đạt 521,02 triệu USD tăng 19,3%)

+ Kim ngạch nhập khẩu có thuế mặt hàng ôtô, sắt thép, mỹ phẩm giảm so với cùng kỳ năm 2018 (kim ngạch ôtô đạt 72,14  triệu USD giảm 16,1%, Sắt thép đạt 223,92 triệu USD giảm 0,5%, mỹ phẩm đạt 0,16 triệu USD giảm 33,7%,).

- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm 2019 khoảng 51.388 triệu USD trong đó:

+ Kim ngạch xuất khẩu đạt 22.647 triệu USD; trong đó kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt  104  triệu USD.

+ Kim ngạch nhập khẩu đạt 28.741 triệu USD; trong đó kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 12.875 triệu USD.

                                                        
   Ảnh 1: số liệu kim ngạch XNK tháng 8


     Ảnh 2: số liệu kim ngạch XNK có thuế tháng 8

2.
Tình hình thu NSNN:

Tính đến hết tháng 8/2019, Cục Hải Quan TP Hải Phòng thu được 46.582 tỷ đồng, đạt 98,03% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (47.520 tỷ), đạt   86,91% so với chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Hải quan giao (53.600 tỷ), tăng  44,25 % so với cùng kỳ năm 2018. Cục Hải quan Hải Phòng cần thu được 938 tỷ đồng để đạt được kế hoạch giao của Bộ Tài chính và cần thu được 7.018 tỷ đồng để đạt được kế hoạch giao của Tổng Cục Hải quan.

         

                                         Ảnh 3: số liệu thu NSNN tháng 8  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter