Tìm kiếm... Tìm kiếm
Kim ngạch XNK và số thu NSNN của Cục HQHP tháng 9 năm 2019
Mai Thị Bích Hạnh - 18/10/2019 - 14:41

1. Kim ngạch xuất nhập khẩu:

- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 9 năm 2019 khoảng 6.715 triệu USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2018, giảm  8,1 %so với tháng trước trong đó:

+ Kim ngạch xuất khẩu đạt 3.174 triệu USD, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2018, giảm  7,3% so với tháng trước ; trong đó kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt 10,8 triệu USD, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm 2018, giảm 3,2%so với tháng trước.

+ Kim ngạch nhập khẩu đạt 3.541 triệu USD, tăng 1,5 % so với cùng kỳ năm 2018, giảm  8,9%so với tháng trước; trong đó kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 1.489 triệu USD, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm 2018, giảm  8,2%so với tháng trước.

Xét theo từng mặt hàng cụ thể:

+ Kim ngạch nhập khẩu mặt hàng ôtô, linh kiện phụ tùng ô tô, xe máy, linh kiện phụ tùng xe máy, xăng dầu, bia rượu, Mỹ phẩm ,máy móc thiết bị đều tăng so với cùng kỳ năm 2018 (cụ thể mặt hàng ô tô đạt 110 triệu USD tăng 4,2%,  mặt hàng linh kiện phụ tùng ô tô đạt 19 triệu USD tăng 9,7%, mặt hàng Xe máy đạt 1,1 triệu USD tăng 16,6%, mặt hàng Linh kiện phụ tùng xe máy đạt 1,3 triệu USD tăng 10,5%, xăng dầu đạt 55,8 triệu USD tăng 102,6%, bia rượu đạt 1,3 triệu USD tăng 23,2%, mỹ phẩm đạt 0,1 triệu USD tăng 15%, mặt hàng máy móc thiết bị đạt 1.345 triệu USD tăng 11,5%). Riêng mặt hàng Sắt thép đạt 224 triệu USD giảm 8,4% so với cùng kỳ năm 2018

+ Kim ngạch nhập khẩu có thuế mặt hàng ôtô, linh kiện phụ tùng ô tô, xe máy, linh kiện phụ tùng xe máy, xăng dầu, bia rượu, Mỹ phẩm  mặt hàng ôtô, sắt thép, mỹ phẩm đều tăng so với cùng kỳ năm 2018 (cụ thể: mặt hàng ô tô đạt 108 triệu USD tăng 2,7%,  mặt hàng linh kiện phụ tùng ô tô đạt 13 triệu USD tăng 12%, mặt hàng Xe máy đạt 1,1 triệu USD tăng 16,6%, mặt hàng Linh kiện phụ tùng xe máy đạt 1,1 triệu USD tăng 16,6%, xăng dầu đạt 54 triệu USD tăng 110,7%, bia rượu đạt 1,2 triệu USD tăng 23,3%, mỹ phẩm đạt 0,1 triệu USD tăng 28,6%, mặt hàng máy móc thiết bị đạt 1.345 triệu USD tăng 11,5%). Riêng mặt hàng Sắt thép, Máy móc thiết bị giảm so với cùng kỳ năm 2018( cụ thể: mặt hàng Sắt thép đạt 196 triệu USD giảm 6,9%, mặt hàng máy móc thiết bị đạt 429 triệu USD giảm 12,8%

- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 9 tháng năm 2019 khoảng 58.103 triệu USD trong đó:

+ Kim ngạch xuất khẩu đạt 25.821triệu USD; trong đó kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt  115  triệu USD.

+ Kim ngạch nhập khẩu đạt 32.282 triệu USD; trong đó kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 14.365 triệu USD.

Ảnh 1: số liệu kim ngạch XNK tháng 9


Ảnh 2: số liệu kim ngạch XNK có thuế tháng 9

2. Tình hình thu NSNN:

Tính đến hết tháng 9/2019, Cục Hải quan TP Hải Phòng thu được 52.240 tỷ đồng, đạt 109,9% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (47.520 tỷ), đạt 97,5% chỉ tiêu phấn đấu TCHQ giao (53.600 tỷ), tăng 39,6% so với cùng kỳ năm 2018. Cục Hải quan Hải Phòng đã vượt chỉ tiêu 4.720 tỷ đồng kế hoạch giao của Bộ Tài chính và cần thu được 1.360 tỷ đồng để đạt được kế hoạch giao của Tổng Cục Hải quan.

  Ảnh 3: số liệu thu NSNN tháng 9

         


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter