Tìm kiếm... Tìm kiếm
Kim ngạch XNK và số thu NSNN của Cục HQHP tháng 10 năm 2019
Mai Thị Bích Hạnh - 20/11/2019 - 10:09

1. Kim ngạch xuất nhập khẩu:

- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 10 năm 2019 khoảng 7.629 triệu USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2018, tăng 13,6% so với tháng trước, trong đó:

+ Kim ngạch xuất khẩu đạt 3.685 triệu USD, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm 2018, tăng 16,1% so với tháng trước; trong đó kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt 12,5 triệu USD, giảm 14% so với cùng kỳ năm 2018, tăng 15,8% so với tháng trước.

+ Kim ngạch nhập khẩu đạt 3.944 triệu USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2018, tăng 11,4% so với tháng trước; trong đó kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 1.607 triệu USD, giảm 6% so với cùng kỳ năm 2018, tăng  7,9% so với tháng trước.

Xét theo từng mặt hàng cụ thể:

+ Kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng Linh kiện phụ tùng ô tô, Linh kiện phụ tùng xe máy, Mỹ phẩm, Máy móc thiết bị đều tăng so với cùng kỳ năm 2018 (cụ thể mặt hàng Linh kiện phụ tùng ô tô đạt 20,17 triệu USD tăng 27,9%, mặt hàng Linh kiện phụ tùng xe máy đạt 1,4 triệu USD tăng 5,6%, mỹ phẩm đạt 0,32 triệu USD tăng 109,8%, mặt hàng máy móc thiết bị đạt 1.506,1 triệu USD tăng 19,4%).

Riêng mặt hàng Ô tô, Xe máy, Xăng dầu, Bia rượu, Sắt thép giảm so với cùng kỳ năm 2018 (cụ thể: mặt hàng Ô tô đạt 120,52  triệu USD giảm 1,8%, mặt hàng Xe máy đạt 0,57 triệu USD giảm 72,2%,  Xăng dầu đạt 34,59 triệu USD giảm 25,9%, bia rượu đạt 1,65 triệu USD giảm 4,3%, mặt hàng Sắt thép đạt 247,53  triệu USD giảm 9,7%)

+ Kim ngạch nhập khẩu có thuế mặt hàng Linh kiện phụ tùng ô tô, Linh kiện phụ tùng xe máy, Sắt thép, Mỹ phẩm  đều tăng so với cùng kỳ năm 2018 (cụ thể:  mặt hàng Linh kiện phụ tùng ô tô đạt 12,41  triệu USD tăng 31,7%, mặt hàng Linh kiện phụ tùng xe máy đạt 1,40 triệu USD tăng 6,3%, mặt hàng Sắt thép đạt 218,94  triệu USD giảm 3,8%, Mỹ phẩm đạt 0,32 triệu USD tăng 133,7).

Riêng mặt hàng ôtô, Xe máy, Xăng dầu, Bia rượu, Máy móc thiết bị giảm so với cùng kỳ năm 2018 (cụ thể: mặt hàng ô tô đạt 118,23  triệu USD giảm 3,6%, mặt hàng Xe máy đạt 0,57 triệu USD tăng 72,2%, xăng dầu đạt 33,2 triệu USD giảm 26,5%, bia rượu đạt 1,64 triệu USD giảm 4,3% mặt hàng máy móc thiết bị đạt 460,93  triệu USD giảm 20,2%)

- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 10 tháng năm 2019 khoảng 65.732 triệu USD trong đó:

+ Kim ngạch xuất khẩu đạt 29.505 triệu USD; trong đó kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt  127  triệu USD.

+ Kim ngạch nhập khẩu đạt 36.227 triệu USD; trong đó kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 15.972 triệu USD.

   Ảnh 1: số liệu kim ngạch XNK tháng 10

     Ảnh 2: số liệu kim ngạch XNK có thuế tháng 10

2.
Tình hình thu NSNN:

Tính đến hết tháng 10/2019, Cục Hải quan TP Hải Phòng thu được 58.064 tỷ đồng, đạt  122,19 % so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (47.520 tỷ), đạt  92,17 % chỉ tiêu phấn đấu TCHQ giao (63.000 tỷ), tăng  34,74 % so với cùng kỳ năm 2018. Cục Hải quan Hải Phòng đã vượt chỉ tiêu 10.544 tỷ đồng kế hoạch giao của Bộ Tài chính và cần thu được 4.936 tỷ đồng để đạt được kế hoạch giao của Tổng Cục Hải quan.


          Ảnh 3: số liệu thu NSNN tháng 10

       

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter