Tìm kiếm... Tìm kiếm
Tờ khai phân luồng tháng 11 năm 2019
Mai Thị Bích Hạnh - 20/12/2019 - 16:10

1.  Số liệu tờ khai hải quan tháng 11 năm 2019

Trong tháng 11 tổng tờ khai toàn Cục Hải quan Hải Phòng  là 156.544 tờ khai. Trong đó: tờ khai nhập khẩu là 91.876 tờ khai, tờ khai xuất khẩu là 64.668 tờ khai, tăng 5,03% so với cùng kỳ năm 2018, giảm 2,81% so với tháng trước

Chi cục có lượng tờ khai lớn nhất là Chi Cục Hải quan quản lý hàng ĐTGC: 36.781 tờ khai, Chi cục có lượng tờ khai ít nhất là Chi Cục HQCK Cảng HP KVII: 4.046 tờ khai.

Ảnh 1: Số liệu tờ khai tháng 11 năm 2019

Trong khối Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng: Chi cục HQCK Cảng HP KVIII có lượng tờ khai lớn nhất 12.392 tờ khai; Chi cục HQCK Cảng HP KVII có số tờ khai nhỏ nhất 4.046 tờ khai.

Trong khối Chi cục hải quan ngoài cửa khẩu, Chi Cục Hải quan quản lý hàng ĐTGC có lượng tờ khai lớn nhất 36.781 tờ khai; Chi cục Hải quan Thái Bình có số tờ khai nhỏ nhất 8.459 tờ khai.

Ảnh 2: Biểu đồ số liệu tờ khai tháng 11 năm 2019

Tổng số tờ khai 11 tháng năm 2019 của Cục Hải quan Hải Phòng  là 1.603.666 tờ khai. Trong đó: tờ khai nhập khẩu là 940.733 tờ khai, tờ khai xuất khẩu là 662.933 tờ khai.

Chi cục có lượng tờ khai lớn nhất là Chi Cục Hải quan quản lý hàng ĐTGC: 360.313 tờ khai, Chi cục có lượng tờ khai ít nhất là Chi Cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVII: 50.256 tờ khai.

                                                             Số liệu tờ khai  11 tháng năm 2019


2. Tình hình phân luồng tờ khai tháng 11 năm 2019

Trong tháng 11 tỉ lệ phân luồng tờ khai hải quan tại Cục Hải quan Hải Phòng như sau (bao gồm tổng cộng 9 Chi cục hải quan): luồng xanh 48%, luồng vàng 45,4%, luồng đỏ 6,6%;

Trong đó, khối Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng biển (Chi cục Hải quan KV1, KV2, KV3, Đình Vũ) tỉ lệ phân luồng tờ khai: luồng xanh 13,6%; luồng vàng 72,5%; luồng đỏ 13,9%. Như vậy, với tỉ lệ luồng vàng và luồng đỏ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu lên tới  86,4 %.

Khối chi cục hải quan ngoài cửa khẩu (Chi Cục Hải quan quản lý hàng ĐTGC, Chi Cục HQ KCN&KCX, Chi Cục Hải quan Hải Dương, Chi Cục Hải quan Hưng Yên, Chi Cục Hải quan Thái Bình) tỉ lệ phân luồng tờ khai: luồng xanh 55,5%; luồng vàng 39,5%; luồng đỏ 5%.

Ảnh 3: Biểu đồ số liệu tờ khai tháng 11 năm 2019

Ảnh 4: Biểu đồ số liệu tờ khai tháng 11 năm 2019

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter