Tìm kiếm... Tìm kiếm
Kim ngạch XNK và số thu NSNN của Cục HQHP tháng 11 năm 2019
Mai Thị Bích Hạnh - 23/12/2019 - 14:14

1. Kim ngạch xuất nhập khẩu:

- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 11 năm 2019 khoảng 7.094 triệu USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2018, giảm 7% so với tháng trước, trong đó:

+ Kim ngạch xuất khẩu đạt 3.405 triệu USD, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm 2018, giảm 7,6% so với tháng trước; trong đó kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt 9,8 triệu USD, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm 2018, giảm 21,9% so với tháng trước.

+ Kim ngạch nhập khẩu đạt 3.689 triệu USD, giảm 5,1% so với cùng kỳ năm 2018, giảm 6,5% so với tháng trước; trong đó kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 1.574 triệu USD, giảm 12,2% so với cùng kỳ năm 2018, giảm  2% so với tháng trước.

Xét theo từng mặt hàng cụ thể:

+ Kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng Linh kiện phụ tùng ô tô, Xe máy, Linh kiện phụ tùng xe máy, Xăng dầu, Sắt thép, Máy móc thiết bị đều tăng so với cùng kỳ năm 2018 (cụ thể mặt hàng Linh kiện phụ tùng ô tô đạt 18,95 triệu USD tăng 7,6%, mặt hàng Xe máy đạt 0,86 triệu USD giảm 104,1%, mặt hàng Linh kiện phụ tùng xe máy đạt 1,29 triệu USD tăng 5,4%, Xăng dầu đạt 66,06 triệu USD giảm 13,3%, Sắt thép đạt 240,57 triệu USD tăng 5,3%, mặt hàng máy móc thiết bị đạt 1.386,23 triệu USD tăng 9,7%).

Riêng mặt hàng Ô tô, Xe máy, Bia rượu, Mỹ phẩm giảm so với cùng kỳ năm 2018 (cụ thể: mặt hàng Ô tô đạt 105,07 triệu USD giảm 41,4%, bia rượu đạt 1,79 triệu USD giảm 39,9%, mặt hàng mỹ phẩm đạt 0,21 triệu USD giảm 37,7%,)

+ Kim ngạch nhập khẩu có thuế mặt hàng Xe máy, Linh kiện phụ tùng xe máy, Xăng dầu, Sắt thép đều tăng so với cùng kỳ năm 2018 (cụ thể: mặt hàng Xe máy đạt 0,86 triệu USD tăng 105,2%, mặt hàng Linh kiện phụ tùng xe máy đạt 1,29 triệu USD tăng 5,6%, xăng dầu đạt 64,64 triệu USD tăng 14,5%, mặt hàng Sắt thép đạt 210,66 triệu USD giảm 6,1%,).

Riêng mặt hàng Ô tô, mặt hàng Linh kiện phụ tùng ô tô, Bia rượu, Mỹ phẩm, Máy móc thiết bị giảm so với cùng kỳ năm 2018 (cụ thể: mặt hàng ô tô đạt 97,91 triệu USD giảm 44,2%, mặt hàng Linh kiện phụ tùng ô tô đạt 9,06 triệu USD giảm 18,8%, bia rượu đạt 1,78 triệu USD giảm 39,9%, Mỹ phẩm đạt 0,21 triệu USD giảm 29,5, mặt hàng máy móc thiết bị đạt 438,63 triệu USD giảm 21,5%)

- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 11 tháng năm 2019 khoảng 72.826 triệu USD trong đó:

+ Kim ngạch xuất khẩu đạt 32.910 triệu USD; trong đó kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt 137 triệu USD.

+ Kim ngạch nhập khẩu đạt 39.916 triệu USD; trong đó kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 17.546 triệu USD.

   Ảnh 1: số liệu kim ngạch XNK tháng 11


 Ảnh 2: số liệu kim ngạch XNK có thuế tháng 11

2. Tình hình thu NSNN:

Tính đến hết tháng 11/2019, Cục Hải quan TP Hải Phòng thu được 63.311 tỷ đồng, đạt 133,23% so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (47.520 tỷ), đạt 100.49% so với chỉ tiêu của TCHQ giao (63.000 tỷ), tăng  27,78 % so với cùng kỳ năm 2018. Cục Hải quan Hải Phòng đã vượt chỉ tiêu 15.792 tỷ đồng kế hoạch giao của Bộ Tài chính và đã vượt chỉ tiêu 312 tỷ đồng kế hoạch giao của Tổng Cục Hải quan.


            Ảnh 3: số liệu thu NSNN tháng 11


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter