Tìm kiếm... Tìm kiếm
Kim ngạch XNK và số thu NSNN của Cục HQHP tháng 12 năm 2019
Mai Thị Bích Hạnh - 07/01/2020 - 08:14

1. Kim ngạch xuất nhập khẩu:

- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 12 năm 2019 khoảng 7.202,6 triệu USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2018, tăng 1,5% so với tháng trước, trong đó:

+ Kim ngạch xuất khẩu đạt 3.389,5 triệu USD, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2018, giảm 0,4% so với tháng trước; trong đó kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt 12,66 triệu USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2018, tăng 29,2% so với tháng trước.

+ Kim ngạch nhập khẩu đạt 3.813,1 triệu USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2018, tăng 3,4% so với tháng trước; trong đó kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 1.687,42 triệu USD, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2018, tăng  7,2% so với tháng trước.

Xét theo từng mặt hàng cụ thể:

+ Kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng Linh kiện phụ tùng ô tô, , Linh kiện phụ tùng xe máy, Sắt thép, Mỹ phẩm,  Máy móc thiết bị đều tăng so với cùng kỳ năm 2018 (cụ thể mặt hàng Linh kiện phụ tùng ô tô đạt 23,27 triệu USD tăng 9,2%, mặt hàng Linh kiện phụ tùng xe máy đạt 1,57 triệu USD tăng 32,2%, Sắt thép đạt 271,51 triệu USD tăng 28,6%,mặt hàng mỹ phẩm đạt 7,34 triệu USD tăng 3848,2%, mặt hàng máy móc thiết bị đạt 1.397,20 triệu USD tăng 12,6%).

Riêng mặt hàng Ô tô, Xe máy, Xăng dầu, Bia rượu giảm so với cùng kỳ năm 2018 (cụ thể: mặt hàng Ô tô đạt 100,17 triệu USD giảm 12,5%, mặt hàng Xe máy đạt 0,7 triệu USD giảm 16,9%, Xăng dầu đạt 22,48 triệu USD giảm 55,1%, bia rượu đạt 2,46 triệu USD giảm 0,8%)

+ Kim ngạch nhập khẩu có thuế mặt hàng Linh kiện phụ tùng ô tô, , Linh kiện phụ tùng xe máy, Sắt thép, Mỹ phẩm,  Máy móc thiết bị đều tăng so với cùng kỳ năm 2018 (cụ thể mặt hàng Linh kiện phụ tùng ô tô đạt 14,19 triệu USD tăng 0,7, mặt hàng Linh kiện phụ tùng xe máy đạt 1,56 triệu USD tăng 31,5%, Sắt thép đạt 239,52 triệu USD tăng 31,7%,mặt hàng mỹ phẩm đạt 7,34 triệu USD tăng 4946,9%, ).

Riêng mặt hàng Ô tô, Xe máy, Xăng dầu, Bia rượu, máy móc thiết bị  giảm so với cùng kỳ năm 2018 (cụ thể: mặt hàng Ô tô đạt 97,6 triệu USD giảm 5,8%, mặt hàng Xe máy đạt 0,7 triệu USD giảm 16,9%, Xăng dầu đạt 21,23 triệu USD giảm 56%, bia rượu đạt 2,43 triệu USD giảm 1,4%, mặt hàng máy móc thiết bị đạt 488,61 triệu USD giảm 13,8%) Số liệu kim ngạch XNK tháng 12


 Số liệu kim ngạch XNK có thuế tháng 12

2. Tình hình thu NSNN:

Tính đến hết tháng 12/2019, Cục Hải quan TP Hải Phòng thu được 68.654 tỷ đồng, đạt 144,48 % so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (47.520 tỷ), đạt 108.98% so với chỉ tiêu của TCHQ giao (63.000 tỷ), tăng  24.88% so với cùng kỳ năm 2018. Cục Hải quan Hải Phòng đã vượt chỉ tiêu 21.134 tỷ đồng kế hoạch giao của Bộ Tài chính và đã vượt chỉ tiêu 5.654 tỷ đồng kế hoạch giao của Tổng Cục Hải quan.

                                                                     ĐVT: triệu đồng

           Số liệu thu NSNN tháng 12

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter