Tìm kiếm... Tìm kiếm
Tổng tờ khai làm thủ tục Hải quan tại Cục Hải quan Hải Phòng năm 2019
Mai Thị Bích Hạnh - 07/01/2020 - 09:27

1.  Số liệu tờ khai hải quan năm 2019

Trong 12 tháng tổng tờ khai toàn Cục Hải quan thành phố Hải Phòng  là 1.767.934 tờ khai. Trong đó: tờ khai nhập khẩu là 1.035.198 tờ khai, tờ khai xuất khẩu là 732.736 tờ khai, tăng 8,24% so với cùng kỳ năm 2018.

Chi cục có lượng tờ khai lớn nhất là Chi Cục Hải quan quản lý hàng ĐTGC: 399.650 tờ khai, Chi cục có lượng tờ khai ít nhất là Chi Cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVII: 54.548 tờ khai.


Số liệu tờ khai năm 2019

Trong khối Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng: Chi Cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVIII có lượng tờ khai lớn nhất 159.967 tờ khai; Chi Cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVII có số tờ khai nhỏ nhất 54.548 tờ khai.

Trong khối Chi cục hải quan ngoài cửa khẩu, Chi Cục Hải quan quản lý hàng ĐTGC có lượng tờ khai lớn nhất 399.650 tờ khai; Chi cục Hải quan Thái Bình có số tờ khai nhỏ nhất 93.599 tờ khai.


Biểu đồ số liệu tờ khai năm 2019

2. Tình hình phân luồng tờ khai 12 thángnăm 2019

Trong 12 tháng tỉ lệ phân luồng tờ khai hải quan tại Cục Hải quan Hải Phòng như sau (bao gồm tổng cộng 9 Chi cục hải quan): luồng xanh 50,8% (tương đương  898.158 tờ khai), luồng vàng 43,9% (tương đương  776.634 tờ khai) , luồng đỏ 5,3% (tương đương 93.142 tờ khai);

Trong đó, khối Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng biển (Chi cục Hải quan KV1, KV2, KV3, Đình Vũ) có tổng tờ khai là 337.306, tỉ lệ phân luồng tờ khai: luồng xanh 15,5%(tương đương 52.412 tờ khai); luồng vàng 72,5%(tương đương 244.704 tờ khai ); luồng đỏ 11,9%(tương đương 40.190 tờ khai). Như vậy, tỉ lệ luồng vàng và luồng đỏ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu lên tới 84% (tương đương với  284.894 tờ khai luồng vàng và luồng đỏ)

Khối chi cục hải quan ngoài cửa khẩu (Chi Cục Hải quan quản lý hàng ĐTGC, Chi Cục Hải quan KCN&KCX, Chi Cục Hải quan Hải Dương, Chi Cục Hải quan Hưng Yên, Chi Cục Hải quan Thái Bình) có tổng tờ khai là 1.430.628, tỉ lệ phân luồng tờ khai: luồng xanh 59,1%(tương đương 845.746 tờ khai); luồng vàng 37,2%(tương đương 531.930 tờ khai ); luồng đỏ 3,7%(tương đương 52.952 tờ khai ).

 Biểu đồ phân luồng tờ khai năm 2019

Biểu đồ phân luồng tờ khai năm 2019

3. Phân loại tờ khai  theo loại hình xuất nhập khẩu

Trong năm 2019, phân loại tờ khai theo loại hình xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Hải Phòng như sau:


Tờ khai  theo loại hình xuất nhập khẩu

Các loại hình kinh doanh, tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan chủ yếu mở tờ khai  tại các Chi cục Hải quan cửa khẩu

Các loại hình gia công, chế xuất, sản xuất xuất khẩu chủ yếu mở tờ khai  tại  các Chi cục hải quan ngoài cửa khẩu  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter