Tìm kiếm... Tìm kiếm
Bình quân lượng tờ khai hải quan mỗi công chức Cục Hải quan Hải Phòng thực hiện trong năm 2019
Mai Thị Bích Hạnh - 20/01/2020 - 08:53

Bình quân lượng tờ khai hải quan mỗi công chức Cục Hải quan Hải Phòng thực hiện trong năm 2019

1. Trường hợp tính tất cả tờ khai các luồng (xanh, vàng, đỏ):

Tổng tờ khai các luồng mở thủ tục tại Cục Hải quan Hải Phòng là 1.767.934 tờ khai, tổng biên chế cán bộ công chức của cả Cục  năm 2019 là 847 người (bao gồm Chi cục và cả các đơn vị phòng ban tham mưu). Vậy trong năm 2019 bình quân mỗi cán bộ công chức của Cục Hải quan Hải Phòng phải thực hiện giải quyết thủ tục 2.087 tờ khai, bình quân mỗi tháng mỗi cán bộ công chức thực hiện giải quyết thủ tục 174  tờ khai, bình quân mỗi ngày 7 tờ khai (tính trên 25 ngày mỗi tháng).

Nếu xét riêng tại các Chi cục Hải quan cửa khẩu (gồm 4 Chi cục) có tổng 337.306 tờ khai, tổng biên chế cán bộ công chức của các Chi cục Hải quan cửa khẩu là 388 người. Cả năm mỗi cán bộ công chức của Chi cục Hải quan cửa khẩu phải giải quyết thủ tục  869 tờ khai, bình quân mỗi tháng mỗi cán bộ công chức phải giải quyết thủ tục 72 tờ khai, bình quân mỗi ngày 3 tờ khai.

Nếu xét riêng tại các Chi cục hải quan ngoài cửa khẩu có tổng 1.430.628 tờ khai, tổng biên chế cán bộ công chức của các Chi cục hải quan ngoài cửa khẩu là 178 người. Cả năm mỗi cán bộ công chức của Chi cục hải quan ngoài cửa khẩu phải giải quyết thủ tục cho 8,037 tờ khai,  bình quân mỗi tháng mỗi cán bộ công chức phải giải quyết thủ tục 670 tờ khai, bình quân mỗi ngày 27 tờ khai.


Ảnh 1: Công chức Hải quan Hải Phòng giải quyết thủ tục đối với tờ khai luồng vàng, luồng đỏ, ảnh: X.Vinh

2. Trường hợp chỉ tính tờ khai luồng vàng và đỏ:

Tổng tờ khai luồng vàng và đỏ mở thủ tục tại Cục Hải quan Hải Phòng là 869.776 tờ khai, tổng biên chế cán bộ công chức của cả Cục  năm 2019 là 847 người. Cả năm mỗi cán bộ công chức của Cục Hải quan Hải Phòng phải giải quyết thủ tục 1.027 tờ khai,  bình quân mỗi tháng mỗi cán bộ công chức phải giải quyết thủ tục 86 tờ khai, bình quân mỗi ngày 3 tờ khai.

Nếu xét riêng tại các Chi cục Hải quan cửa khẩu (gồm 4 Chi cục) có tổng 284.894 tờ khai, tổng biên chế cán bộ công chức của các Chi cục Hải quan cửa khẩu là 388 người cả năm mỗi cán bộ công chức của Chi cục Hải quan cửa khẩu phải giải quyết thủ tục cho 734 tờ khai,  bình quân mỗi tháng mỗi cán bộ công chức phải giải quyết thủ tục 61 tờ khai, bình quân mỗi ngày 2  tờ khai.

Nếu xét riêng tại các Chi cục hải quan ngoài cửa khẩu có tổng  584.882 tờ khai, tổng biên chế cán bộ công chức của các Chi cục hải quan ngoài cửa khẩu là 178 người. Cả năm mỗi cán bộ công chức của Chi cục Hải quan cửa khẩu phải giải quyết thủ tục cho 3.286 tờ khai,  bình quân mỗi tháng mỗi cán bộ công chức phải giải quyết thủ tục 274 tờ khai, bình quân mỗi ngày 11 tờ khai.


Ảnh 2: Công chức chi cục Hải quan Đình Vũ kiểm tra hồ sơ trên hệ thống, Ảnh: X.Vinh

Ngoài việc giải quyết thủ tục cho những lô hàng mở tờ khai tại Cục Hải quan Hải Phòng, cán bộ công chức Cục Hải quan Hải Phòng còn phải giải quyết thủ tục liên quan đến khâu giám sát cho những tờ khai mở tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố khác mà có hàng hóa xuất nhập khẩu thông qua địa bàn kho, bãi, cảng Hải Phòng.  

Số liệu trên tính trên bình quân biên chế cả Chi cục hoặc cả Cục Hải quan Hải Phòng; Thực tế có đến 30 % công chức không tham gia trực tiếp vào các khâu thủ tục thông quan tờ khai, mà thực hiện các nhiệm vụ trung gian khác như quản lý, tham mưu, báo báo và các nhiệm vụ khác.

Ngoài ra, số liệu trên chưa tính đến khối lượng công việc mà công chức Cục Hải quan Hải Phòng phải thực hiện đối với những tờ khai được mở tại các Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan các tỉnh, thành phố khác mà có hàng hóa xuất nhập khẩu thông qua các kho, bãi, cảng trên địa bàn do Cục Hải quan Hải Phòng quản lý.  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter