Tìm kiếm... Tìm kiếm
Kim ngạch XNK và số thu NSNN của Cục HQHP tháng 01 năm 2020
Mai Thị Bích Hạnh - 11/02/2020 - 09:25

1. Kim ngạch xuất nhập khẩu:

- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 01 năm 2020 khoảng 5.558,5 triệu USD, giảm 19,9% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó:

+ Kim ngạch xuất khẩu đạt 2.590,6 triệu USD, giảm 14,4% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt 8,37 triệu USD, giảm 42,7% so với cùng kỳ năm 2019.

+ Kim ngạch nhập khẩu đạt 2.967,9 triệu USD, giảm 24,1% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 1.188,5 triệu USD, giảm 31,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Xét theo từng mặt hàng cụ thể:

+ Kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng Linh kiện phụ tùng xe máy tăng so với cùng kỳ năm 2019 (cụ thể mặt hàng mặt hàng Linh kiện phụ tùng xe máy đạt 1,21 triệu USD tăng 22,4%).

Riêng mặt hàng Ô tô, Linh kiện phụ tùng ô tô, Xe máy, Xăng dầu, Bia rượu Sắt thép, Mỹ phẩm, Máy móc thiết bị giảm so với cùng kỳ năm 2019 (cụ thể: mặt hàng Ô tô đạt 45,77 triệu USD giảm 62,8%, Linh kiện phụ tùng ô tô đạt 20,53 triệu USD giảm 23,9%, mặt hàng Xe máy đạt 0,57 triệu USD giảm 51%, Xăng dầu đạt 33,37 triệu USD giảm 18,3%, bia rượu đạt 1,18  triệu USD giảm 59,9%, Sắt thép đạt 168,16 triệu USD giảm 30,9%,mặt hàng mỹ phẩm đạt 0,18 triệu USD giảm 56,1%, mặt hàng máy móc thiết bị đạt 1.118,23 triệu USD giảm 21,3%)

+ Kim ngạch nhập khẩu có thuế mặt hàng Linh kiện phụ tùng xe máy tăng so với cùng kỳ năm 2019 (cụ thể mặt hàng mặt hàng Linh kiện phụ tùng xe máy đạt 1,21 triệu USD tăng 22,1%).

Riêng mặt hàng Ô tô, Linh kiện phụ tùng ô tô, Xe máy, Xăng dầu, Bia rượu Sắt thép, Mỹ phẩm, Máy móc thiết bị giảm so với cùng kỳ năm 2019 (cụ thể: mặt hàng Ô tô đạt 43,02 triệu USD giảm 62,9%, Linh kiện phụ tùng ô tô đạt 13,13 triệu USD giảm 33,5%,  mặt hàng Xe máy đạt 0,57 triệu USD giảm 51%,Xăng dầu đạt 32,18 triệu USD giảm 17,7%, bia rượu đạt 1,17 triệu USD giảm 59,8%, Sắt thép đạt 141,82 triệu USD giảm 33,3%,mặt hàng mỹ phẩm đạt 0,18 triệu USD giảm 41,7%, mặt hàng máy móc thiết bị đạt 334,37 triệu USD giảm 42,7%) 

 Số liệu kim ngạch XNK tháng 01


Số liệu kim ngạch XNK có thuế tháng 01

2. Tình hình thu NSNN:

Tính đến hết tháng 01/2020, Cục Hải quan TP Hải Phòng thu được 4.100 tỷ đồng, đạt 6,12 % so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (67.000 tỷ đồng), giảm 47,48% so với cùng kỳ năm 2019.  Riêng khu vực Hải Phòng thu được 3.484 tỷ đồng, đạt 6,10 % so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (57.100 tỷ đồng), giảm 46,93% so với cùng kỳ năm 2019

ĐVT: triệu đồng


             Số liệu thu NSNN tháng 01

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter