Tìm kiếm... Tìm kiếm
Tờ khai phân luồng tháng 01 năm 2020
Mai Thị Bích Hạnh - 11/02/2020 - 09:30

1.  Số liệu tờ khai hải quan tháng 01 năm 2020

Trong tháng 01 tổng tờ khai toàn Cục Hải quan Hải Phòng  là 120.477  tờ khai. Trong đó: tờ khai nhập khẩu là 69.475 tờ khai, tờ khai xuất khẩu là 51.002 tờ khai, giảm 22,97% so với cùng kỳ năm 2019

Chi cục có lượng tờ khai lớn nhất là Chi Cục Hải quan quản lý hàng ĐTGC: 27.633 tờ khai, Chi cục có lượng tờ khai ít nhất là Chi Cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVII: 2.618 tờ khai.

Số liệu tờ khai tháng 01 năm 2020

Trong khối Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng: Chi cục HQCK Cảng HP KVIII có lượng tờ khai lớn nhất 9.607 tờ khai; Chi cục HQCK Cảng HP KVII có số tờ khai nhỏ nhất 2.618 tờ khai.

Trong khối Chi cục hải quan ngoài cửa khẩu, Chi Cục HQ quản lý hàng ĐTGC có lượng tờ khai lớn nhất 27.633 tờ khai; Chi cục HQ Thái Bình có số tờ khai nhỏ nhất 6.303 tờ khai.

Biểu đồ số liệu tờ khai tháng 01 năm 2020

2. Tình hình phân luồng tờ khai tháng 01 năm 2020

Trong tháng 01 năm 2020 tỉ lệ phân luồng tờ khai hải quan tại Cục Hải quan Hải Phòng như sau (bao gồm tổng cộng 9 Chi cục hải quan): luồng xanh 49,4%, luồng vàng 44,4%, luồng đỏ 6,2%;

Trong đó, khối Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng biển (Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KV1, KV2, KV3, Đình Vũ) tỉ lệ phân luồng tờ khai: luồng xanh 15,3%; luồng vàng 72%; luồng đỏ 12,7%.

Khối chi cục hải quan ngoài cửa khẩu ( Chi Cục Hải quan quản lý hàng ĐTGC, Chi Cục Hải quan KCN&KCX, Chi Cục Hải quan Hải Dương, Chi Cục Hải quan Hưng Yên, Chi Cục Hải quan Thái Bình) tỉ lệ phân luồng tờ khai: luồng xanh 56,5%; luồng vàng 38,7%; luồng đỏ 4,8%.

Như vậy, với tỉ lệ luồng vàng và luồng đỏ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu lên tới 85% (tương đương với 17.589 tờ khai luồng vàng và luồng đỏ)

 Biểu đồ số liệu tờ khai tháng 01 năm 2020

Biểu đồ số liệu tờ khai tháng 01 năm 2020

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter