Tìm kiếm... Tìm kiếm
Kim ngạch XNK và số thu NSNN của Cục HQHP tháng 02 năm 2020
Mai Thị Bích Hạnh - 13/03/2020 - 14:59

1. Kim ngạch xuất nhập khẩu:

- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 02 năm 2020 khoảng 6.048 triệu USD, tăng 45,1% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó:

+ Kim ngạch xuất khẩu đạt 3.014 triệu USD, tăng 66,3% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt 10,6 triệu USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2019.

+ Kim ngạch nhập khẩu đạt 3.034 triệu USD, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 1.213,58 triệu USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Xét theo từng mặt hàng cụ thể:

+ Kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng Linh kiện phụ tùng xe máy, Xăng dầu, Bia rượu Sắt thép, Mỹ phẩm, Máy móc thiết bị  tăng so với cùng kỳ năm 2019 (cụ thể mặt hàng mặt hàng Linh kiện phụ tùng xe máy đạt 1,09 triệu USD tăng 32%;Xăng dầu đạt 43,39 triệu USD tăng 21,6%, bia rượu đạt 0,74 triệu USD tăng 1,7%, Sắt thép đạt 192,05 triệu USD tăng 32,6%,mặt hàng mỹ phẩm đạt 0,28 triệu USD tăng 169,3%, mặt hàng máy móc thiết bị đạt 1.153,91 triệu USD tăng 38,5%).

Riêng mặt hàng Ô tô, Linh kiện phụ tùng ô tô, Xe máy, giảm so với cùng kỳ năm 2019 (cụ thể: mặt hàng Ô tô đạt 77,9 triệu USD giảm 42,4%, Linh kiện phụ tùng ô tô đạt 16,35 triệu USD giảm 21,3%, mặt hàng Xe máy đạt 0,97 triệu USD giảm 66,8%)

+ Kim ngạch nhập khẩu có thuế mặt hàng Linh kiện phụ tùng xe máy, Xăng dầu, Bia rượu Sắt thép, Mỹ phẩm, Máy móc thiết bị  tăng so với cùng kỳ năm 2019 (cụ thể mặt hàng mặt hàng Linh kiện phụ tùng xe máy đạt 1,09 triệu USD tăng 32%;Xăng dầu đạt 42,3 triệu USD tăng 27,1%, Sắt thép đạt 170,15 triệu USD tăng 37,6%,mặt hàng mỹ phẩm đạt 0,19 triệu USD tăng 133,1%).

Riêng mặt hàng Ô tô, Linh kiện phụ tùng ô tô, Xe máy, bia rượu, máy móc thiết bị  giảm so với cùng kỳ năm 2019 (cụ thể: mặt hàng Ô tô đạt 76,71 triệu USD giảm 43,2%, Linh kiện phụ tùng ô tô đạt 8,38 triệu USD giảm 46,7%, mặt hàng Xe máy đạt 0,96 triệu USD giảm 66,9%, bia rượu đạt 0,7 triệu USD giảm 3,7%, mặt hàng máy móc thiết bị đạt 304,73 triệu USD giảm 12,8%)


 Ảnh 1: số liệu kim ngạch XNK tháng 02


 Ảnh 2: số liệu kim ngạch XNK có thuế tháng 02

2. Tình hình thu NSNN:

Tính đến hết tháng 02/2020, Cục Hải quan TP Hải Phòng thu được 8.624 tỷ đồng, đạt  12,87 % so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (67.000 tỷ), giảm 23,3% so với cùng kỳ năm 2019.  Riêng khu vực Hải Phòng thu được  7.454 tỷ đồng, đạt 13,05 % so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (57.100 tỷ), giảm 23% so với cùng kỳ năm 2019


Ảnh 3: số liệu thu NSNN tháng 02

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter