Tìm kiếm... Tìm kiếm
Kim ngạch XNK và số thu NSNN của Cục HQHP tháng 03 năm 2020
Mai Thị Bích Hạnh - 08/04/2020 - 15:25

1. Kim ngạch xuất nhập khẩu:

- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 03 năm 2020 khoảng 7.036 triệu USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó:

+ Kim ngạch xuất khẩu đạt 3.235 triệu USD, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt 12 triệu USD, giảm 11,4% so với cùng kỳ năm 2019.

+ Kim ngạch nhập khẩu đạt 3.801 triệu USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 1.547 triệu USD, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Xét theo từng mặt hàng cụ thể:

+ Kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng Linh kiện phụ tùng xe máy, Sắt thép, Máy móc thiết bị  tăng so với cùng kỳ năm 2019 (cụ thể mặt hàng Linh kiện phụ tùng xe máy đạt 1,94 triệu USD tăng 35,1%, Sắt thép đạt 268,78 triệu USD tăng 7,8%, mặt hàng máy móc thiết bị đạt 1.303,67 triệu USD tăng 2,6% ).

Riêng mặt hàng Ô tô, Linh kiện phụ tùng ô tô, Xe máy, Xăng dầu, Bia rượu, Mỹ phẩm giảm so với cùng kỳ năm 2019 (cụ thể: mặt hàng Ô tô đạt 95,36 triệu USD giảm 7,9%, Linh kiện phụ tùng ô tô đạt 20,49 triệu USD giảm 20,7%,mặt hàng Xe máy đạt 0,43 triệu USD giảm 11,4%,  Xăng dầu đạt 43,49 triệu USD giảm 2,2%, bia rượu đạt 0,77 triệu USD giảm 34,2%, mặt hàng mỹ phẩm đạt 0,18 triệu USD giảm 53,8% )

+ Kim ngạch nhập khẩu có thuế Linh kiện phụ tùng xe máy, Xăng dầu, Sắt thép, tăng so với cùng kỳ năm 2019 (cụ thể mặt hàng Linh kiện phụ tùng xe máy đạt 1,73 triệu USD tăng 20%, Xăng dầu đạt 42,32 triệu USD tăng 8,8%, Sắt thép đạt 240,82 triệu USD tăng 7,1).

Riêng mặt hàng Ô tô, Linh kiện phụ tùng ô tô, Xe máy, Bia rượu, Mỹ phẩm, Máy móc thiết bị giảm so với cùng kỳ năm 2019 (cụ thể: mặt hàng Ô tô đạt 94,76 triệu USD giảm 7,8%, Linh kiện phụ tùng ô tô đạt 11,19 triệu USD giảm 41,7%,mặt hàng Xe máy đạt 0,42 triệu USD giảm 14,2%, bia rượu đạt 0,74 triệu USD giảm 36,2%, mặt hàng mỹ phẩm đạt 0,18 triệu USD giảm 44,9%, mặt hàng máy móc thiết bị đạt 385,35 triệu USD giảm 27,6%)

 Ảnh 1: số liệu kim ngạch XNK tháng 03

 Ảnh 2: số liệu kim ngạch XNK có thuế tháng 03

2. Tình hình thu NSNN:

Tính đến hết tháng 03/2020, Cục Hải quan TP Hải Phòng thu được 13.890 đồng, đạt 20,73 % so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (67.000 tỷ), giảm 16,7% so với cùng kỳ năm 2019. Riêng khu vực Hải Phòng thu được 12.089 tỷ đồng, đạt 21,17 % so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (57.100 tỷ), giảm 15,5% so với cùng kỳ năm 2019

            Ảnh 3: số liệu thu NSNN tháng 03

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter