Tìm kiếm... Tìm kiếm
Kim ngạch XNK và số thu NSNN của Cục HQHP Quý I năm 2020
Mai Thị Bích Hạnh - 13/04/2020 - 10:03

1. Kim ngạch xuất nhập khẩu Quý I :

- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa Quý I năm 2020 khoảng 18.642 triệu USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2019,  trong đó:

+ Kim ngạch xuất khẩu đạt 8.840 triệu USD tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt 31 triệu USD, giảm 19% so với cùng kỳ năm 2019.

+ Kim ngạch nhập khẩu đạt 9.802 triệu USD giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 3.949 triệu USD, giảm 12,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Xét theo từng mặt hàng cụ thể:

+ Kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng Linh kiện phụ tùng xe máy, Máy móc thiết bị  tăng so với cùng kỳ năm 2019 (cụ thể mặt hàng Linh kiện phụ tùng xe máy đạt 4,24 triệu USD tăng 30,5%, mặt hàng máy móc thiết bị đạt 3.575,81 triệu USD tăng 1,4% ).

Riêng mặt hàng Ô tô, Linh kiện phụ tùng ô tô, Xe máy, Xăng dầu, Bia rượu, Sắt thép, Mỹ phẩm giảm so với cùng kỳ năm 2019 (cụ thể: mặt hàng Ô tô đạt 219,03 triệu USD giảm 39,4%, Linh kiện phụ tùng ô tô đạt 57,37 triệu USD giảm 22%,mặt hàng Xe máy đạt 1,96 triệu USD giảm 56,9%,  Xăng dầu đạt 120,25 triệu USD giảm 0,6%, bia rượu đạt 2,68 triệu USD giảm 44,4%, Sắt thép đạt 628,99 triệu USD giảm 1,4%, mặt hàng mỹ phẩm đạt 0,64 triệu USD giảm 29,5% )

+ Kim ngạch nhập khẩu có thuế Linh kiện phụ tùng xe máy, Xăng dầu tăng so với cùng kỳ năm 2019 (cụ thể mặt hàng Linh kiện phụ tùng xe máy đạt 4,02 triệu USD tăng 23,7%, Xăng dầu đạt 116,81 triệu USD tăng 4,9%).

Riêng mặt hàng Ô tô, Linh kiện phụ tùng ô tô, Xe máy, Bia rượu, Sắt thép, Mỹ phẩm, Máy móc thiết bị giảm so với cùng kỳ năm 2019 (cụ thể: mặt hàng Ô tô đạt 214,49 triệu USD giảm 39,4%, Linh kiện phụ tùng ô tô đạt 32,7triệu USD giảm 40,2%, mặt hàng Xe máy đạt 1,95 triệu USD giảm 57,2%, bia rượu đạt 2,61 triệu USD giảm 45,7%, Sắt thép đạt 552,79 triệu USD giảm 1,5% mặt hàng mỹ phẩm đạt 0,55 triệu USD giảm 23,5%, mặt hàng máy móc thiết bị đạt 1.024,44 triệu USD giảm 30,1% )

 

 Ảnh 1: số liệu kim ngạch XNK Quý I

 

Ảnh 2: số liệu kim ngạch XNK có thuế Quý I

 

2. Tình hình thu ngân sách nhà nước:

Tính đến hết tháng 03/2020, Cục Hải quan TP Hải Phòng thu được 13.890 đồng, đạt 20,73 % so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (67.000 tỷ), đạt 19,6% so với chỉ tiêu của Tổng cục hải quan; giảm 16,7% so với cùng kỳ năm 2019. Riêng khu vực Hải Phòng thu được 12.089 tỷ đồng, đạt 21,17 % so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (57.100 tỷ), đạt 19,9% so với chỉ tiêu của Tổng cục hải quan; giảm 15,5% so với cùng kỳ năm 2019.

 ĐVT: triệu đồng

 

 Ảnh 3: số liệu thu NSNN

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter