Tìm kiếm... Tìm kiếm
Kim ngạch XNK và số thu NSNN của Cục HQHP tháng 4 năm 2020
Mai Thị Bích Hạnh - 11/05/2020 - 10:06

1. Kim ngạch xuất nhập khẩu:

- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 4 năm 2020 khoảng 5.711 triệu USD, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó:

+ Kim ngạch xuất khẩu đạt 2.555 triệu USD, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt 8,75 triệu USD, giảm 36,3% so với cùng kỳ năm 2019.

+ Kim ngạch nhập khẩu đạt 3.156 triệu USD, giảm 11,3% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 1.333 triệu USD, giảm 16,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Xét theo từng mặt hàng cụ thể:

+ Kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng Xe máy, Linh kiện phụ tùng xe máy, Mỹ phẩm tăng so với cùng kỳ năm 2019 (cụ thể mặt hàng Xe máy đạt 0,89 triệu USD tăng 118,1%, mặt hàng mặt hàng Linh kiện phụ tùng xe máy đạt 1,89 triệu USD tăng 34,7%;mặt hàng mỹ phẩm đạt 0,43 triệu USD tăng 113,6%)

Riêng mặt hàng Ô tô, Linh kiện phụ tùng ô tô, Xăng dầu, Bia rượu, Sắt thép, Máy móc thiết bị giảm so với cùng kỳ năm 2019 (cụ thể: mặt hàng Ô tô đạt 61,37 triệu USD giảm 36,9%, Linh kiện phụ tùng ô tô đạt 18,99 triệu USD giảm 40,5%, Xăng dầu đạt 30,95 triệu USD giảm 55,9%, bia rượu đạt 0,84 triệu USD giảm 20,6%, Sắt thép đạt 210,2 triệu USD giảm 14,6%, mặt hàng máy móc thiết bị đạt 1.111,02 triệu USD giảm 11,3%).

+ Kim ngạch nhập khẩu có thuế các mặt hàng Xe máy, Mỹ phẩm tăng so với cùng kỳ năm 2019 (cụ thể mặt hàng Xe máy đạt 0,89 triệu USD tăng 118,1%,  mặt hàng mỹ phẩm đạt 0,43 triệu USD tăng 140,7%)

Riêng mặt hàng Ô tô, Linh kiện phụ tùng ô tô,Linh kiện phụ tùng xe máy, Xăng dầu, Bia rượu, Sắt thép, Máy móc thiết bị giảm so với cùng kỳ năm 2019 (cụ thể: mặt hàng Ô tô đạt 55,43 triệu USD giảm 41,8%, Linh kiện phụ tùng ô tô đạt 9,47 triệu USD giảm 62,2%, mặt hàng Linh kiện phụ tùng xe máy đạt 1,06 triệu USD giảm 24,7%; Xăng dầu đạt 30,01 triệu USD giảm 56,2%, bia rượu đạt 0,82 triệu USD giảm 21,2%, Sắt thép đạt 184,97 triệu USD giảm 15,8%, mặt hàng máy móc thiết bị đạt 363,33 triệu USD giảm 1,3%).

Ảnh 1: số liệu kim ngạch XNK tháng 4

Ảnh 2: số liệu kim ngạch XNK có thuế tháng 4

2. Tình hình thu NSNN:

Tính đến hết tháng 4/2020, Cục Hải quan TP Hải Phòng thu được 18.410 tỷ đồng, đạt  27,48 % so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (67.000 tỷ) , đạt 25,93% so với chỉ tiêu của Tổng cục Hải quan giao, giảm 18,3% so với cùng kỳ năm 2019 .  Riêng khu vực Hải Phòng thu được  16.109 tỷ đồng, đạt 28,21 % so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (57.100 tỷ), đạt 26,45% so với chỉ tiêu của Tổng cục Hải quan giao, giảm 17,2% so với cùng kỳ năm 2019


Ảnh 3: số liệu thu NSNN tháng 4

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter