Tìm kiếm... Tìm kiếm
Kim ngạch XNK và số thu NSNN của Cục HQHP tháng 5 năm 2020
Mai Thị Bích Hạnh - 11/06/2020 - 15:14

1. Kim ngạch xuất nhập khẩu:

- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 5 năm 2020 khoảng 5.696 triệu USD, giảm 19,8% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó:

+ Kim ngạch xuất khẩu đạt 2.599,5 triệu USD, giảm 12,8% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt 12,03 triệu USD, giảm 20,5% so với cùng kỳ năm 2019.

+ Kim ngạch nhập khẩu đạt 3.096,4 triệu USD, giảm 24,9% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 1.237,8 triệu USD, giảm 32,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Xét theo từng mặt hàng cụ thể:

+ Kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng Xe máy, Linh kiện phụ tùng xe máy, Mỹ phẩm tăng so với cùng kỳ năm 2019 (cụ thể mặt hàng Xe máy đạt 0,86 triệu USD tăng 81,8%, mặt hàng mặt hàng Linh kiện phụ tùng xe máy đạt 2,39 triệu USD tăng 81,2%; mặt hàng mỹ phẩm đạt 0,32 triệu USD tăng 10,5%)

Riêng mặt hàng Ô tô, Linh kiện phụ tùng ô tô, Xăng dầu, Bia rượu, Sắt thép, Máy móc thiết bị giảm so với cùng kỳ năm 2019 (cụ thể: mặt hàng Ô tô đạt 38,16 triệu USD giảm 71%, Linh kiện phụ tùng ô tô đạt 28,2 triệu USD giảm 37,4%, Xăng dầu đạt 29,87 triệu USD giảm 47,4%, bia rượu đạt 0,36 triệu USD giảm 67,3%, Sắt thép đạt 231,35 triệu USD giảm 15,2%, mặt hàng máy móc thiết bị đạt 1.241,82 triệu USD giảm 8,8%).

+ Kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng Xe máy, Linh kiện phụ tùng xe máy, Mỹ phẩm tăng so với cùng kỳ năm 2019 (cụ thể mặt hàng Xe máy đạt 0,86 triệu USD tăng 81,8%, mặt hàng mặt hàng Linh kiện phụ tùng xe máy đạt 1,53 triệu USD tăng 16,3%;mặt hàng mỹ phẩm đạt 0,32 triệu USD tăng 12,2%)

Riêng mặt hàng Ô tô, Linh kiện phụ tùng ô tô, Xăng dầu, Bia rượu, Sắt thép, Máy móc thiết bị giảm so với cùng kỳ năm 2019 (cụ thể: mặt hàng Ô tô đạt 38,05 triệu USD giảm 70,6%, Linh kiện phụ tùng ô tô đạt 19,66 triệu USD giảm 48%, Xăng dầu đạt 29,03 triệu USD giảm 47,3%, bia rượu đạt 0,35 triệu USD giảm 68,5%, Sắt thép đạt 205,27 triệu USD giảm 13%, mặt hàng máy móc thiết bị đạt 341,03 triệu USD giảm 35,9%). 


Ảnh 1: số liệu kim ngạch XNK tháng 5

Ảnh 2: số liệu kim ngạch XNK có thuế tháng 5

2. Tình hình thu NSNN:

Tính đến hết tháng 5/2020, Cục Hải quan TP Hải Phòng thu được 22.294 tỷ đồng, đạt  33,27 % so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (67.000 tỷ) , đạt 31,4% so với chỉ tiêu của Tổng cục Hải quan giao, giảm 25% so với cùng kỳ năm 2019.  Riêng khu vực Hải Phòng thu được  19.449 tỷ đồng, đạt 34,06 % so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (57.100 tỷ), đạt 31,94% so với chỉ tiêu của Tổng cục Hải quan giao, giảm 24,5% so với cùng kỳ năm 2019

                                                                                                          
ĐVT: triệu đồng


Ảnh 3: số liệu thu NSNN tháng 5

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter