Tìm kiếm... Tìm kiếm
Kim ngạch XNK và số thu NSNN của Cục HQHP tháng 6 năm 2020
Mai Thị Bích Hạnh - 15/07/2020 - 10:27

1. Kim ngạch xuất nhập khẩu:

- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 6 năm 2020 khoảng 6.677 triệu USD, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó:

+ Kim ngạch xuất khẩu đạt 3.204 triệu USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt 11,65 triệu USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2019.

+ Kim ngạch nhập khẩu đạt 3.473 triệu USD, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 1.406 triệu USD, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2019.

Xét theo từng mặt hàng cụ thể:

+ Kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng: Xe máy,Bia rượu, Mỹ phẩm, Máy móc thiết bị tăng so với cùng kỳ năm 2019 (cụ thể mặt hàng Xe máy đạt 0,75 triệu USD tăng 10053,1%, mặt hàng bia rượu đạt 3,06 triệu USD tăng 30,9%, mặt hàng mỹ phẩm đạt 0,29 triệu USD tăng 38,7%,mặt hàng máy móc thiết bị đạt 1.484,12 triệu USD tăng 29,9%)

Riêng mặt hàng Ô tô, Linh kiện phụ tùng ô tô, Linh kiện phụ tùng xe máy,  Xăng dầu, Sắt thép, giảm so với cùng kỳ năm 2019 (cụ thể: mặt hàng Ô tô đạt 28,07 triệu USD giảm 76,1%, Linh kiện phụ tùng ô tô đạt 27,22 triệu USD giảm 30,4%, mặt hàng Linh kiện phụ tùng xe máy đạt  2,39 triệu USD giảm 81,2% Xăng dầu đạt 38,8 triệu USD giảm 47,4%, Sắt thép đạt 214,43 triệu USD giảm 1,3%).

+ Kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng có thuế: Xe máy, Bia rượu, Mỹ phẩm tăng so với cùng kỳ năm 2019 (cụ thể mặt hàng Xe máy đạt 0,75 triệu USD tăng 10053,1%, mặt hàng bia rượu đạt 2,99 triệu USD tăng 29,7%, mặt hàng mỹ phẩm đạt 0,29 triệu USD tăng 39%).

Riêng mặt hàng Ô tô, Linh kiện phụ tùng ô tô, mặt hàng Linh kiện phụ tùng xe máy, Xăng dầu, Sắt thép, Máy móc thiết bị  giảm so với cùng kỳ năm 2019 (cụ thể: mặt hàng Ô tô đạt 25,47 triệu USD giảm 78,3%, Linh kiện phụ tùng ô tô đạt 18,83 triệu USD giảm 42%,mặt hàng Linh kiện phụ tùng xe máy đạt  0,72 triệu USD giảm 40,3%, Xăng dầu đạt 37,8 triệu USD giảm 10%, Sắt thép đạt 189,59 triệu USD giảm 1,5%,mặt hàng máy móc thiết bị đạt 445,29 triệu USD giảm 4,1%).

Ảnh 1: số liệu kim ngạch XNK tháng 6

Ảnh 2: số liệu kim ngạch XNK có thuế tháng 6

2. Tình hình thu NSNN:

Tính đến hết tháng 6/2020, Cục Hải quan TP Hải Phòng thu được 26.507 tỷ đồng, đạt  39,6 % so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (67.000 tỷ) , đạt 37,3 % so với chỉ tiêu của Tổng cục Hải quan giao, giảm 24,9% so với cùng kỳ năm 2019.  Riêng khu vực Hải Phòng thu được  23.256 tỷ đồng, đạt 40,7 % so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (57.100 tỷ), đạt 38,2 % so với chỉ tiêu của Tổng cục Hải quan giao, giảm 23,8% so với cùng kỳ năm 2019

Ảnh 3: số liệu thu NSNN tháng 6

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter