Tìm kiếm... Tìm kiếm
Tờ khai phân luồng tháng 7 năm 2020
Mai Thị Bích Hạnh - 13/08/2020 - 08:45

1.  Số liệu tờ khai hải quan tháng 7 năm 2020

Trong tháng 7 tổng tờ khai toàn Cục Hải quan thành phố Hải Phòng là 158.527 tờ khai. Trong đó: tờ khai nhập khẩu là 87.194 tờ khai, tờ khai xuất khẩu là 71.333 tờ khai, giảm 0,41% so với cùng kỳ năm 2019, tăng 11,45% so với tháng trước

Chi cục có lượng tờ khai lớn nhất là Chi Cục Hải quan KCN&KCX: 36.965 tờ khai, Chi cục có lượng tờ khai ít nhất là Chi Cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVII: 3.655 tờ khai.


Ảnh 1: Số liệu tờ khai tháng 7 năm 2020

Trong khối Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng: Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVIII có lượng tờ khai lớn nhất 11.394 tờ khai; Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVII có số tờ khai nhỏ nhất 3.655 tờ khai.

Trong khối Chi cục hải quan ngoài cửa khẩu: Chi Cục Hải quan KCN& KCX có lượng tờ khai lớn nhất 36.965 tờ khai; Chi cục HQ Thái Bình có số tờ khai nhỏ nhất 8.294 tờ khai.


Ảnh 2: Biểu đồ số liệu tờ khai tháng 7 năm 2020

2. Tình hình phân luồng tờ khai tháng 7 năm 2020

Trong tháng 7 năm 2020 tỉ lệ phân luồng tờ khai hải quan tại Cục Hải quan Hải Phòng như sau (bao gồm tổng cộng 9 Chi cục hải quan): luồng xanh 51,1%, luồng vàng 44,5%, luồng đỏ 3,5%;

Trong đó, khối Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng biển (Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KV1, KV2, KV3, Đình Vũ) tỉ lệ phân luồng tờ khai: luồng xanh 17,1%; luồng vàng 72,6%; luồng đỏ 10,3%.

Khối chi cục hải quan ngoài cửa khẩu (Chi Cục Hải quan quản lý hàng ĐTGC, Chi Cục Hải quan KCN&KCX, Chi Cục Hải quan Hải Dương, Chi Cục Hải quan Hưng Yên, Chi Cục Hải quan Thái Bình) tỉ lệ phân luồng tờ khai: luồng xanh 58,3%; luồng vàng 38,6%; luồng đỏ 2,1%.

Như vậy, với tỉ lệ luồng vàng và luồng đỏ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu lên tới  83 % (tương đương với  22.855 tờ khai luồng vàng và luồng đỏ)

                            

Ảnh 3: Biểu đồ số liệu tờ khai tháng 7 năm 2020 

Ảnh 4: Biểu đồ số liệu tờ khai tháng 7 năm 2020

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter