Tìm kiếm... Tìm kiếm
Kim ngạch XNK và số thu NSNN của Cục HQHP tháng 7 năm 2020
Mai Thị Bích Hạnh - 14/08/2020 - 10:05

1. Kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 7 năm 2020:

- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 7 năm 2020 khoảng 7.579 triệu USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó:

+ Kim ngạch xuất khẩu đạt 3.683 triệu USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt 16,68 triệu USD, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm 2019.

+ Kim ngạch nhập khẩu đạt 3.896 triệu USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 1.525 triệu USD, giảm 8,1% so với cùng kỳ năm 2019.

 Xét theo từng mặt hàng cụ thể:

+ Kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng: Xe máy, Xăng dầu, Sắt thép, Máy móc thiết bị tăng so với cùng kỳ năm 2019 (cụ thể mặt hàng Xe máy đạt 0,54 triệu USD tăng 1621,4%, mặt hàng Xăng dầu đạt 58,49 triệu USD tăng 39%, Sắt thép đạt 288,22 triệu USD tăng 16,4%, mặt hàng máy móc thiết bị đạt 1.648,38 triệu USD tăng 28,5%)

Riêng mặt hàng Ô tô, Linh kiện phụ tùng ô tô, Linh kiện phụ tùng xe máy, Bia rượu, Mỹ phẩm giảm so với cùng kỳ năm 2019 (cụ thể: mặt hàng Ô tô đạt 35,10 triệu USD giảm 52,4%, Linh kiện phụ tùng ô tô đạt 22,75 triệu USD giảm 57,2%, mặt hàng Linh kiện phụ tùng xe máy đạt  0,82 triệu USD giảm 49%, mặt hàng bia rượu đạt 0,44 triệu USD tăng 83%, mặt hàng mỹ phẩm đạt 0,3 triệu USD giảm 16,4%,).

 + Kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng có thuế: Xe máy, Xăng dầu, Sắt thép tăng so với cùng kỳ năm 2019 (cụ thể mặt hàng Xe máy đạt 0,54 triệu USD tăng 1621,4%, mặt hàng Xăng dầu đạt 57,5 triệu USD tăng 41,4%, Sắt thép đạt 265,66 triệu USD tăng 22,1%)

Riêng mặt hàng Ô tô, Linh kiện phụ tùng ô tô, Linh kiện phụ tùng xe máy, Bia rượu, Mỹ phẩm, Máy móc thiết bị giảm so với cùng kỳ năm 2019 (cụ thể: mặt hàng Ô tô đạt 31,49 triệu USD giảm 56,1%, Linh kiện phụ tùng ô tô đạt 10,79 triệu USD giảm 76,5%, mặt hàng Linh kiện phụ tùng xe máy đạt  0,8 triệu USD giảm 50,2%, mặt hàng bia rượu đạt 0,42 triệu USD giảm 83,8%, mặt hàng mỹ phẩm đạt 0,21 triệu USD giảm 22%, mặt hàng máy móc thiết bị đạt 359,16 triệu USD giảm 10%).

 

Ảnh 1: số liệu kim ngạch XNK tháng 7


Ảnh 2: số liệu kim ngạch XNK có thuế tháng 7

2. Tình hình thu ngân sách nhà nước tháng 7 năm 2020:

Tính đến hết tháng 7/2020, Cục Hải quan TP Hải Phòng thu được 30.692 tỷ đồng, đạt  45,8% so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (67.000 tỷ) , đạt  43,2% so với chỉ tiêu của Tổng cục Hải quan giao, giảm 24,9% so với cùng kỳ năm 2019.  Riêng khu vực Hải Phòng thu được 26.865 tỷ đồng, đạt 47 % so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (57.100 tỷ), đạt 44,1% so với chỉ tiêu của Tổng cục Hải quan giao, giảm 23,7% so với cùng kỳ năm 2019


Ảnh 3: số liệu thu NSNN tháng 7

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter