Tìm kiếm... Tìm kiếm
Tờ khai phân luồng tháng 8 năm 2020
Mai Thị Bích Hạnh - 10/09/2020 - 15:54

1.  Số liệu tờ khai hải quan tháng 8 năm 2020

Trong tháng 8 tổng tờ khai toàn Cục Hải quan thành phố Hải Phòng là 154.155 tờ khai. Trong đó: tờ khai nhập khẩu là 85.144 tờ khai, tờ khai xuất khẩu là 69.011 tờ khai, tăng 0,24% so với cùng kỳ năm 2019, giảm 2,76% so với tháng trước

Chi cục có lượng tờ khai lớn nhất là Chi Cục Hải quan KCN&KCX: 35.758 tờ khai, Chi cục có lượng tờ khai ít nhất là Chi Cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVII: 3.216 tờ khai.

 

Ảnh 1: Số liệu tờ khai tháng 8 năm 2020

Trong khối Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng: Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVIII có lượng tờ khai lớn nhất 11.787 tờ khai; Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVII có số tờ khai nhỏ nhất 3.216 tờ khai.

Trong khối Chi cục hải quan ngoài cửa khẩu: Chi Cục Hải quan KCN& KCX có lượng tờ khai lớn nhất 35.758 tờ khai; Chi cục HQ Thái Bình có số tờ khai nhỏ nhất 8.057 tờ khai.

 

Ảnh 2: Biểu đồ số liệu tờ khai tháng 8 năm 2020

2. Tình hình phân luồng tờ khai tháng 8 năm 2020

Trong tháng 8 năm 2020 tỉ lệ phân luồng tờ khai hải quan tại Cục Hải quan Hải Phòng như sau (bao gồm tổng cộng 9 Chi cục hải quan): luồng xanh 52%, luồng vàng 43,5%, luồng đỏ 3,5%;

Trong đó, khối Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng biển (Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KV1, KV2, KV3, Đình Vũ) tỉ lệ phân luồng tờ khai: luồng xanh 17,3%; luồng vàng 71,4%; luồng đỏ 11,3%.

Khối chi cục hải quan ngoài cửa khẩu (Chi Cục Hải quan quản lý hàng ĐTGC, Chi Cục Hải quan KCN&KCX, Chi Cục Hải quan Hải Dương, Chi Cục Hải quan Hưng Yên, Chi Cục Hải quan Thái Bình) tỉ lệ phân luồng tờ khai: luồng xanh 59,3%; luồng vàng 37,6%; luồng đỏ 1,8%.

Như vậy, với tỉ lệ luồng vàng và luồng đỏ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu lên tới  83 % (tương đương với 22.221 tờ khai luồng vàng và luồng đỏ)

                            

Ảnh 3: Biểu đồ số liệu tờ khai tháng 8 năm 2020

 

Ảnh 4: Biểu đồ số liệu tờ khai tháng 8 năm 2020

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter