Tìm kiếm... Tìm kiếm
Kim ngạch XNK và số thu NSNN của Cục HQHP tháng 8 năm 2020
Mai Thị Bích Hạnh - 14/09/2020 - 08:52

1. Kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 8 năm 2020:

- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 8 năm 2020 khoảng 7.518 triệu USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó:

+ Kim ngạch xuất khẩu đạt 3.699 triệu USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt 18,4 triệu USD, tăng 63,8% so với cùng kỳ năm 2019.

+ Kim ngạch nhập khẩu đạt 3.819 triệu USD, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 1.433,7 triệu USD, giảm 15,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Xét theo từng mặt hàng cụ thể:

+ Kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng: Linh kiện phụ tùng xe máy, Mỹ phẩm, Máy móc thiết bị tăng so với cùng kỳ năm 2019 (cụ thể mặt hàng Linh kiện phụ tùng xe máy đạt  1,71 triệu USD tăng 18,6%, mặt hàng mỹ phẩm đạt 0,34 triệu USD tăng 110,2% , mặt hàng máy móc thiết bị đạt 1.644,43 triệu USD tăng 4,2%)

Riêng mặt hàng Ô tô, Linh kiện phụ tùng ô tô, Xe máy, Xăng dầu, Bia rượu, Sắt thép giảm so với cùng kỳ năm 2019 (cụ thể: mặt hàng Ô tô đạt 69,85 triệu USD giảm 5,2%, Linh kiện phụ tùng ô tô đạt 26,56 triệu USD giảm 58,4%, Xe máy đạt 0,15 triệu USD giảm 84,2%, mặt hàng Xăng dầu đạt 42,34 triệu USD giảm 61,3%,  mặt hàng bia rượu đạt 0,52 triệu USD giảm 59,6%, Sắt thép đạt 219,66 triệu USD giảm 10,4%).

+ Kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng có thuế: Linh kiện phụ tùng xe máy, Mỹ phẩm tăng so với cùng kỳ năm 2019 (cụ thể mặt hàng Linh kiện phụ tùng xe máy đạt  1,7 triệu USD tăng 17,7%, mặt hàng mỹ phẩm đạt 0,33 triệu USD tăng 116%)

Riêng mặt hàng Ô tô, Linh kiện phụ tùng ô tô, Xe máy, Xăng dầu, Bia rượu, Sắt thép,  Máy móc thiết bị  giảm so với cùng kỳ năm 2019 (cụ thể: mặt hàng Ô tô đạt 69,64 triệu USD giảm 3,5%, Linh kiện phụ tùng ô tô đạt 13,08 triệu USD giảm 77,3%, Xe máy đạt 0,15 triệu USD giảm 84,2%, mặt hàng Xăng dầu đạt  41 triệu USD giảm 41%,  mặt hàng bia rượu đạt 0,47 triệu USD giảm 62,5%, Sắt thép đạt 193,02 triệu USD giảm 12,6%, mặt hàng máy móc thiết bị đạt 353,23 triệu USD giảm 16,6%).

Ảnh 1: số liệu kim ngạch XNK tháng 8

Ảnh 2: số liệu kim ngạch XNK có thuế tháng 8

2. Tình hình thu NSNN tháng 8 năm 2020:

Tính đến hết tháng 8 năm 2020, Cục Hải quan TP Hải Phòng thu được 35.193 tỷ đồng, đạt 53%  so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (67.000 tỷ) , đạt 50% so với chỉ tiêu của Tổng cục Hải quan giao, giảm 11.388 tỷ đồng, tương ứng giảm 24,4% so với cùng kỳ năm 2019.  Riêng khu vực Hải Phòng thu được 30.763 tỷ đồng, đạt 54% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (57.100 tỷ), đạt 51% chỉ tiêu TCHQ giao phấn đấu (60.900 tỷ), đạt 49% chỉ tiêu UBND Hải Phòng giao (63.000 tỷ), giảm 9.386 tỷ đồng, tương ứng giảm 4% so với cùng kỳ năm 2019 

Ảnh 3: số liệu thu NSNN tháng 8

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter