Tìm kiếm... Tìm kiếm
Kim ngạch XNK và số thu NSNN của Cục HQHP tháng 9 năm 2020
Mai Thị Bích Hạnh - 09/10/2020 - 10:15

1. Kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 9 năm 2020:

- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 9 năm 2020 khoảng 8.113 triệu USD, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó:

+ Kim ngạch xuất khẩu đạt 4.030 triệu USD, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt 18,7 triệu USD, tăng 71,8% so với cùng kỳ năm 2019.

+ Kim ngạch nhập khẩu đạt 4.083 triệu USD, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 1.466,5 triệu USD, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Xét theo từng mặt hàng cụ thể:

+ Kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng: Linh kiện phụ tùng xe máy, Bia rượu, Mỹ phẩm, Máy móc thiết bị tăng so với cùng kỳ năm 2019 (cụ thể mặt hàng Linh kiện phụ tùng xe máy đạt  1,45 triệu USD tăng 0,2%, mặt hàng bia rượu đạt 2,89 triệu USD tăng 108,8%,  mặt hàng mỹ phẩm đạt 0,24 triệu USD tăng 100,1% , mặt hàng máy móc thiết bị đạt 1.828,35 triệu USD tăng 35%)

Riêng mặt hàng Ô tô, Linh kiện phụ tùng ô tô, Xe máy, Xăng dầu,  Sắt thép giảm so với cùng kỳ năm 2019 (cụ thể: mặt hàng Ô tô đạt 102,77 triệu USD giảm 6,7%, Linh kiện phụ tùng ô tô đạt 44,39 triệu USD giảm 10,7%, Xe máy đạt 0,09 triệu USD giảm 91,7%, mặt hàng Xăng dầu đạt 43,85 triệu USD giảm 21,4%,  Sắt thép đạt 164,3 triệu USD giảm 26,6%).

+ Kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng có thuế: Bia rượu, Mỹ phẩm tăng so với cùng kỳ năm 2019 (cụ thể mặt hàng bia rượu đạt 2,84 triệu USD tăng 108,7%,  mặt hàng mỹ phẩm đạt 0,24 triệu USD tăng 106,3% )

Riêng mặt hàng Ô tô, Linh kiện phụ tùng ô tô, Xe máy, Linh kiện phụ tùng xe máy, Xăng dầu,  Sắt thép, Máy móc thiết bị giảm so với cùng kỳ năm 2019 (cụ thể: mặt hàng Ô tô đạt 99,86 triệu USD giảm 7,2%, Linh kiện phụ tùng ô tô đạt 23,85 triệu USD giảm 45,8%, Xe máy đạt 0,09 triệu USD giảm 91,7%, mặt hàng Linh kiện phụ tùng xe máy đạt  1,42 triệu USD giảm 2%, mặt hàng Xăng dầu đạt 42,78 triệu USD giảm 21,3%, Sắt thép đạt 137,5 triệu USD giảm 29,6%, mặt hàng máy móc thiết bị đạt 351,99 triệu USD giảm 6,7%).

Ảnh 1: số liệu kim ngạch XNK tháng 9


Ảnh 2: số liệu kim ngạch XNK có thuế tháng 9

2. Tình hình thu NSNN tháng 9 năm 2020:

Tính đến hết tháng 9/2020, Cục Hải quan TP Hải Phòng thu được 40.101 tỷ đồng, đạt 59,9%  so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (67.000 tỷ) , đạt 56,5 % so với chỉ tiêu của Tổng cục Hải quan giao, giảm 23,2% so với cùng kỳ năm 2019.  Riêng khu vực Hải Phòng thu được 34.987 tỷ đồng, đạt 61,3 % so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giáo (57.100 tỷ), đạt 57,5% chỉ tiêu TCHQ giao phấn đấu (60.900 tỷ), đạt 55,5% chỉ tiêu UBND Hải Phòng giao (63.000 tỷ), giảm 22,3% so với cùng kỳ năm 2019

Ảnh 3: số liệu thu NSNN tháng 9

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter