Tìm kiếm... Tìm kiếm
Một số quy định về Phòng chống tham nhũng
Nguyễn Hoài Sơn - 30/10/2019 - 15:55
- Luật phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018, tải tại đây.

- Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng, tải tại đây.
- Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng những nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, tải tại đây.
- Quyết định số 1072/QĐ-BTC ngày 24/06/2019 của Bộ Tài chính về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/04/2019, tải tại đây.
- Quyết định số 1355/QĐ-TCHQ ngày 24/07/2018 của Tổng cục Hải quan về Kế hoạch thực hiện công tác PCTN của TCHQ đến năm 2020, tải tại đây.
- Công văn số 11715/HQHP-TCCB ngày 28/08/2019 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về triển khai công tác PCTN, chấp hành kỷ cương công vụ, tải tại đây.
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter