Tìm kiếm... Tìm kiếm
Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng chống tham nhũng
Nguyễn Đình Thắng - 23/04/2020 - 14:14
Ngày 25/6/2019, Cục Hải quan TP. Hải Phòng ban hành Quyết định số 1477/QĐ-HQHP về việc triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng. Quyết định này được ban hành với mục đích tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN), các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và cấp ủy, chính quyền địa phương sở tại về công tác PCTN.
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, đoàn thể các cấp thuộc Cục; nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của mỗi tập thể và cá nhân cán bộ, công chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác PCTN; xây dựng đội ngũ CBCC có phẩm chất, bản lĩnh chính trị, có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt, đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Đề cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong công tác PCTN, xây dựng lực lượng Hải quan trong sạch, văn minh, chuyên nghiệp, hiện đại.
Quyết định số 1477/QĐ-HQHP của Cục Hải quan TP. Hải Phòng, tại đây.
Công văn chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, tại đây,
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter