Tìm kiếm... Tìm kiếm

Văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản pháp quy Xử lý vi phạm hành chính
Thủ tục Hải quan Kiểm tra sau thông quan
Chính sách thuế Thanh tra - Kiểm tra
Luật (3) Nghị định (4) Thông tư (13)
Loại văn bản: Năm ban hành:
Từ khóa:
STTSố hiệuTrích yếuNgày ban hành Tải tài liệu
1 100/2020/NĐ-CP
Nghị định về kinh doanh hàng miễn thuế
Số hiệu: 100/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 28/08/2020
Ngày có hiệu lực: 15/10/2020
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Phân loại: Luật
Trích yếu: Nghị định về kinh doanh hàng miễn thuế
28/08/2020
2 57/2019/NĐ-CP
Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định đối tác Toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022
Số hiệu: 57/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành: 26/06/2019
Ngày có hiệu lực: 26/06/2019
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Phân loại: Nghị định
Trích yếu: Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định đối tác Toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022
26/06/2019
3 38/2019/QH14
Luật quản lý thuế
Số hiệu: 38/2019/QH14
Ngày ban hành: 13/06/2019
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Phân loại: Luật
Trích yếu: Luật quản lý thuế
13/06/2019
4 14/2019/NĐ-CP
Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 108/2015/NĐ-CP
Số hiệu: 14/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành: 01/02/2019
Ngày có hiệu lực: 20/03/2019
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Phân loại: Nghị định
Trích yếu: Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 108/2015/NĐ-CP
01/02/2019
5 95/2018/TT-BTC
Bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Số hiệu: 95/2018/TT-BTC
Ngày ban hành: 17/10/2018
Ngày có hiệu lực: 01/12/2018
Người ký: Vũ Thị Mai
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Phân loại: Thông tư
Trích yếu: Bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
17/10/2018
6 82/2018/TT-BTC
BÃI BỎ NỘI DUNG VÍ DỤ 37 QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM A.4 KHOẢN 10 ĐIỀU 7 THÔNG TƯ SỐ 219/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 209/2013/NĐ-CP NGÀY 18/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Số hiệu: 82/2018/TT-BTC
Ngày ban hành: 30/08/2018
Ngày có hiệu lực: 15/10/2018
Người ký: Trần Xuân Hà
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Phân loại: Thông tư
Trích yếu: BÃI BỎ NỘI DUNG VÍ DỤ 37 QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM A.4 KHOẢN 10 ĐIỀU 7 THÔNG TƯ SỐ 219/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 209/2013/NĐ-CP NGÀY 18/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
30/08/2018
7 25/2018/TT-BTC
HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 146/2017/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 78/2014/TT-BTC NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH, THÔNG TƯ SỐ 111/2013/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH
Số hiệu: 25/2018/TT-BTC
Ngày ban hành: 16/03/2018
Ngày có hiệu lực: 01/05/2018
Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Phân loại: Thông tư
Trích yếu: HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 146/2017/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 78/2014/TT-BTC NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH, THÔNG TƯ SỐ 111/2013/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH
16/03/2018
8 33/2017/TT-BTC
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MÃ SỐ HS TRONG DANH MỤC BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 29/2016/TT-BCT NGÀY 13 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
Số hiệu: 33/2017/TT-BTC
Ngày ban hành: 28/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Người ký: Trần Tuấn Anh
Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
Phân loại: Thông tư
Trích yếu: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MÃ SỐ HS TRONG DANH MỤC BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 29/2016/TT-BCT NGÀY 13 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
28/12/2017
9 154/2017/NĐ-CP
BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA VIỆT NAM VÀ CHI LÊ GIAI ĐOẠN 2018 - 2022
Số hiệu: 154/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành: 27/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Phân loại: Nghị định
Trích yếu: BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA VIỆT NAM VÀ CHI LÊ GIAI ĐOẠN 2018 - 2022
27/12/2017
10 93/2017/TT-BTC
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 3, KHOẢN 4 ĐIỀU 12 THÔNG TƯ SỐ 219/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013
Số hiệu: 93/2017/TT-BTC
Ngày ban hành: 19/09/2017
Ngày có hiệu lực: 05/11/2017
Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Phân loại: Thông tư
Trích yếu: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 3, KHOẢN 4 ĐIỀU 12 THÔNG TƯ SỐ 219/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013 (ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI THÔNG TƯ SỐ 119/2014/TT-BTC NGÀY 25/8/2014) VÀ BÃI BỎ KHOẢN 7 ĐIỀU 11 THÔNG TƯ SỐ 156/2013/TT-BTC NGÀY 06/11/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH
19/09/2017
11 14/2017/TT-BCT
BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 12/2015/TT-BCT NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM THÉP
Số hiệu: 14/2017/TT-BCT
Ngày ban hành: 28/08/2017
Ngày có hiệu lực: 01/09/2017
Người ký: Trần Tuấn Anh
Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
Phân loại: Thông tư
Trích yếu: BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 12/2015/TT-BCT NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM THÉP
28/08/2017
12 37/2017/QĐ-TTg
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2006/QĐ-TTG NGÀY 07 THÁNG 3 NĂM 2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA PHẢI KIỂM TRA VỀ CHẤT LƯỢNG
Số hiệu: 37/2017/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 17/08/2017
Ngày có hiệu lực: 05/10/2017
Người ký:
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Phân loại: Quyết định
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2006/QĐ-TTG NGÀY 07 THÁNG 3 NĂM 2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA PHẢI KIỂM TRA VỀ CHẤT LƯỢNG
17/08/2017
13 15/2017/QĐ-TTg
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU PHẢI LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN TẠI CỬA KHẨU NHẬP
Số hiệu: 15/2017/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 12/05/2017
Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
Người ký:
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Phân loại: Quyết định
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU PHẢI LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN TẠI CỬA KHẨU NHẬP
12/05/2017
14 18/2016/QĐ-TTg
QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CÁC TRƯỜNG HỢP CHO PHÉP NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THUỘC DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÃ QUA SỬ DỤNG CẤM NHẬP KHẨU
Số hiệu: 18/2016/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 06/05/2016
Ngày có hiệu lực: 01/07/2016
Người ký:
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Phân loại: Quyết định
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CÁC TRƯỜNG HỢP CHO PHÉP NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THUỘC DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÃ QUA SỬ DỤNG CẤM NHẬP KHẨU
06/05/2016
15 1878/BTC-TCHQ
công văn hướng dẫn thủ tục hải quan phương tiện chứa hàng hoá có đặc điểm cấu tạo như bồn chứa khí CO2 tạm nhập - tái xuất quay vòng
Số hiệu: 1878/BTC-TCHQ
Ngày ban hành: 02/02/2016
Ngày có hiệu lực: 02/02/2016
Người ký:
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Phân loại: Công văn
Trích yếu: công văn hướng dẫn thủ tục hải quan phương tiện chứa hàng hoá có đặc điểm cấu tạo như bồn chứa khí CO2 tạm nhập - tái xuất quay vòng
02/02/2016
16 31/2015/QĐ-TTg
QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC HÀNH LÝ, TÀI SẢN DI CHUYỂN, QUÀ BIẾU, QUÀ TẶNG, HÀNG MẪU ĐƯỢC MIỄN THUẾ, XÉT MIỄN THUẾ, KHÔNG CHỊU THUẾ
Số hiệu: 31/2015/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 04/08/2015
Ngày có hiệu lực: 01/10/2015
Người ký:
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Phân loại: Quyết định
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC HÀNH LÝ, TÀI SẢN DI CHUYỂN, QUÀ BIẾU, QUÀ TẶNG, HÀNG MẪU ĐƯỢC MIỄN THUẾ, XÉT MIỄN THUẾ, KHÔNG CHỊU THUẾ
04/08/2015
17 31/2015/QĐ-TTg
QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC HÀNH LÝ, TÀI SẢN DI CHUYỂN, QUÀ BIẾU, QUÀ TẶNG, HÀNG MẪU ĐƯỢC MIỄN THUẾ, XÉT MIỄN THUẾ, KHÔNG CHỊU THUẾ
Số hiệu: 31/2015/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 04/08/2015
Ngày có hiệu lực: 01/10/2015
Người ký:
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Phân loại: Quyết định
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC HÀNH LÝ, TÀI SẢN DI CHUYỂN, QUÀ BIẾU, QUÀ TẶNG, HÀNG MẪU ĐƯỢC MIỄN THUẾ, XÉT MIỄN THUẾ, KHÔNG CHỊU THUẾ
04/08/2015
18 73/2014/QĐ-TTg
Quyết định quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất
Số hiệu: 73/2014/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 19/12/2014
Ngày có hiệu lực: 05/02/2015
Người ký:
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Phân loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất
19/12/2014
19 31/2013/QH13
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT
Số hiệu: 31/2013/QH13
Ngày ban hành: 19/06/2013
Ngày có hiệu lực: 01/01/2014
Người ký: Nguyễn SInh Hùng
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Phân loại: Luật
Trích yếu: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT
19/06/2013
20 45/2009/QH12
Luật thuế tài nguyên
Số hiệu: 45/2009/QH12
Ngày ban hành: 25/11/2009
Ngày có hiệu lực: 01/07/2010
Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Phân loại: Luật
Trích yếu: Luật thuế tài nguyên
25/11/2009
Liên kết website
Thư viện ảnh
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter