Tìm kiếm... Tìm kiếm
Bộ Tài Chính (8) Chính sách thuế (6) Thanh tra - Kiểm tra (0)
Tổng Cục Hải quan (58) Xử lý vi phạm hành chính (0) Kho bạc nhà nước (4)
Cục Hải quan TP Hải Phòng (27) Kiểm tra sau thông quan (2) Văn phòng Ủy ban Nhân dân (1)
Thủ tục Hải quan (0)
Từ khóa tìm kiếm:
  Tìm trong Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm
STTSố hiệuTrích yếuNgày ban hành Tải tài liệu
Page size:
select
 106 items in 6 pages
1
1919/QĐ-TCHQ
ban hành Quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Số hiệu: 1919/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành: 28/06/2019
Ngày có hiệu lực: 11/07/2018
Người ký: Nguyễn Dương Thái
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Phân loại: Quyết định
Trích yếu: ban hành Quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
28/06/2019
2
7067/TCHQ-TXNK
bổ sung, nâng cấp hệ thống nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hơp thu và thông quan 24/7
Số hiệu: 7067/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành: 30/11/2018
Ngày có hiệu lực: 30/11/2018
Người ký: Lê Mạnh Hùng
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Phân loại: Công văn
Trích yếu: bổ sung, nâng cấp hệ thống nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hơp thu và thông quan 24/7
30/11/2018
3
106/2018/TT-BTC
Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thồng tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của CP qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường
Số hiệu: 106/2018/TT-BTC
Ngày ban hành: 15/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Người ký: Vũ Thị Mai
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Chính
Phân loại: Thông tư
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thồng tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của CP qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường
15/11/2018
4
6644/TCHQ-GSQL
Hướng dẫn quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam
Số hiệu: 6644/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành: 13/11/2018
Ngày có hiệu lực: 13/11/2018
Người ký:
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Phân loại: Công văn
Trích yếu: Hướng dẫn quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam
13/11/2018
5
4244/WDD-BCT
Giữ nguyên việc áp dụng biện phá chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép mạ xuất xứ từ nược cộng hòa Nhân dân Trung hoa và nước Đại hàn Dân Quốc
Số hiệu: 4244/WDD-BCT
Ngày ban hành: 12/11/2018
Ngày có hiệu lực: 12/11/2018
Người ký: Đàm Manh Hiếu
Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
Phân loại: Quyết định
Trích yếu: Giữ nguyên việc áp dụng biện phá chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép mạ xuất xứ từ nược cộng hòa Nhân dân Trung hoa và nước Đại hàn Dân Quốc
12/11/2018
6
4243/QĐ-BCT
Giữ nguyên việc áp dụng biện phá chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép hình chữ H xuất xứ từ nược cộng hòa Nhân dân Trung hoa
Số hiệu: 4243/QĐ-BCT
Ngày ban hành: 12/11/2018
Ngày có hiệu lực: 12/11/2018
Người ký: Đàm Mạnh Hiếu
Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
Phân loại: Quyết định
Trích yếu: Giữ nguyên việc áp dụng biện phá chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép hình chữ H xuất xứ từ nược cộng hòa Nhân dân Trung hoa
12/11/2018
7
4085/QĐ-BCT
Kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt
Số hiệu: 4085/QĐ-BCT
Ngày ban hành: 30/10/2018
Ngày có hiệu lực: 30/10/2018
Người ký: Trần Tuấn Anh
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Phân loại: Quyết định
Trích yếu: Kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt
30/10/2018
8
4086/QĐ-BCT
Kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm Phôi thép và Thép dài
Số hiệu: 4086/QĐ-BCT
Ngày ban hành: 30/10/2018
Ngày có hiệu lực: 30/10/2018
Người ký: Trần Anh Tuấn
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Phân loại: Quyết định
Trích yếu: Kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm Phôi thép và Thép dài
30/10/2018
9
6312/TCHQ-GSQL
Khai báo số quản lý hàng hoá XK, NK
Số hiệu: 6312/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành: 26/10/2018
Ngày có hiệu lực: 26/10/2018
Người ký:
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Phân loại: Công văn
Trích yếu: Khai báo số quản lý hàng hoá XK, NK
26/10/2018
10
13868
thu nộp phí, nộp phí
Số hiệu: 13868
Ngày ban hành: 23/10/2018
Ngày có hiệu lực: 23/10/2018
Người ký: Nguyễn Duy Ngọc
Cơ quan ban hành: Cục Hải quan Tp Hải Phòng
Phân loại: Công văn
Trích yếu: thu nộp phí, nộp phí
23/10/2018
11
95/2018/TT-BTC
Bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế XNK
Số hiệu: 95/2018/TT-BTC
Ngày ban hành: 17/10/2018
Ngày có hiệu lực: 01/12/2018
Người ký: Vũ Thị Mai
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Chính
Phân loại: Thông tư
Trích yếu: Bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế XNK
17/10/2018
12
13114
Thay đổi tài khoản thu phí, lệ phí hải quan
Số hiệu: 13114
Ngày ban hành: 08/10/2018
Ngày có hiệu lực: 01/10/2018
Người ký: Nguyễn Sỹ Tráng
Cơ quan ban hành: Cục HQ Hải Phòng
Phân loại: Công văn
Trích yếu: Thay đổi tài khoản thu phí, lệ phí hải quan
08/10/2018
13
5698
Bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7
Số hiệu: 5698
Ngày ban hành: 01/10/2018
Ngày có hiệu lực: 05/10/2018
Người ký: Lê Mạnh Hùng
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Phân loại: Công văn
Trích yếu: Bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7
01/10/2018
14
56
Cung cấp danh sách các NHTM nơi KBNN mở tài khoản
Số hiệu: 56
Ngày ban hành: 27/09/2018
Ngày có hiệu lực: 27/09/2018
Người ký: Hoàng Trung Lương
Cơ quan ban hành: Cục kế toán nhà nước
Phân loại: Công văn
Trích yếu: Cung cấp danh sách các NHTM nơi KBNN mở tài khoản
27/09/2018
15
12459
Thay đổi tài khoản thu phí, lệ phí hải quan
Số hiệu: 12459
Ngày ban hành: 24/09/2018
Ngày có hiệu lực: 01/10/2018
Người ký: Nguyễn Sỹ Tráng
Cơ quan ban hành: Cục HQ Hải Phòng
Phân loại: Công văn
Trích yếu: Thay đổi tài khoản thu phí, lệ phí hải quan
24/09/2018
16
2736/QĐ-TCHQ
Quyết định về việc ban hành hướng dẫn phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp và các bên liên quan
Số hiệu: 2736/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành: 19/09/2018
Ngày có hiệu lực: 19/09/2018
Người ký:
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Phân loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định về việc ban hành hướng dẫn phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp và các bên liên quan
19/09/2018
17
792
Mở tài khoản 3511
Số hiệu: 792
Ngày ban hành: 18/09/2018
Ngày có hiệu lực: 01/10/2018
Người ký: Nguyễn Cảnh Đông
Cơ quan ban hành: Chi cục HQ Hải Dương
Phân loại: Công văn
Trích yếu: Mở tài khoản 3511
18/09/2018
18
12182
Bổ sung danh sách các ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7
Số hiệu: 12182
Ngày ban hành: 18/09/2018
Ngày có hiệu lực: 13/09/2018
Người ký: Mạc Văn Huyên
Cơ quan ban hành: Cục Hải quan Tp.Hải Phòng
Phân loại: Công văn
Trích yếu: Bổ sung danh sách các ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7
18/09/2018
19
12184
thu nộp phí, lệ phí
Số hiệu: 12184
Ngày ban hành: 18/09/2018
Ngày có hiệu lực: 13/09/2018
Người ký: Mạc Văn Huyên
Cơ quan ban hành: Cục HQHP
Phân loại: Công văn
Trích yếu: thu nộp phí, lệ phí
18/09/2018
20
48/KTNN-TT
Cung cấp danh sách các NHTM nơi KBNN mở tờ khai
Số hiệu: 48/KTNN-TT
Ngày ban hành: 27/08/2018
Ngày có hiệu lực: 27/08/2018
Người ký: Hoàng Trung Lương
Cơ quan ban hành: Cục Kế toán Nhà nước
Phân loại: Khác
Trích yếu: Cung cấp danh sách các NHTM nơi KBNN mở tờ khai
27/08/2018
Liên kết website
Thư viện ảnh
Mua
Bán
 • AUD AUST.DOLLAR
 • CAD CANADIAN DOLLAR
 • CHF SWISS FRANCE
 • EUR EURO
 • GBP BRITISH POUND
 • HKD HONGKONG DOLLAR
 • JPY JAPANESE YEN
 • KRW SOUTH KOREAN WON
 • SGD SINGAPORE DOLLAR
 • THB THAI BAHT
 • USD US DOLLAR

 
LB.Counter