Tìm kiếm... Tìm kiếm

Trả lời câu hỏi

HỎI VỀ HSCODE TÚI VẢI
(14/08/2019 15:45)

Người gửi: THAO

Email: dothao@smart-shirts.com.vn

Câu hỏi:

Công ty e có xuất túi vải( túi làm 100% vải cotton có quai đeo, mặt trong mặt ngoài giống nhau ko có nguyên liệu nào khác, túi dạng đựng đồ linh tinh hay đi siêu thị , đi chơi., ) cty e chọn mã hs code là 42029290 nhưng hải quan nói mã này dùng cho túi da nhiều hơn, hiện giờ e ko biết chọn cái nào , tra trong biểu thuế thì đều là mã chung chung ko có mô tả cụ thể, xin hãy cho e một mã hs chuẩn  để áp dụng

Trả lời:

1. Về việc phân loại hàng hóa:

Việc xác định trước mã số hàng hóa trước khi hàng hóa đó xuất khẩu hoặc nhập khẩu được quy định tại Điều 28 Luật Hải quan; Điều 23, 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 (khoản 11 Điều 1).

Đề nghị Công ty chuẩn bị hồ sơ theo khoản 3 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và gửi về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn.

Khi phân loại, áp mã hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Công ty có thể dựa vào các văn bản sau để tự xác định: Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017; Thông tư 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 sửa đổi một số điều của Thông tư 65/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính; Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ; Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016; Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính; chú giải HS 2017 và các văn bản có liên quan.

Mức độ hài lòng của bạn về câu trả lời này:
 

Gửi
LB.Counter