Tìm kiếm... Tìm kiếm

Trả lời câu hỏi

khu vực hải quan riêng
(22/08/2019 10:39)

Người gửi: Pham thanh ha

Email: phamha12491@gmail.com

Câu hỏi:

T/g Cục Hải Quan, cho em hỏi là các khu kinh tế và khu công nghiệp tại Hải Phòng có đươc coi là khu vực hải quan riêng không ạ? e xin cảm ơn 

Trả lời:

Đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định sau:

- Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14: Khoản 4 Điều 3 quy định "Khu vực hải quan riêng là khu vực địa lý xác định trên lãnh thổ Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; có quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa với phần lãnh thổ còn lại và nước ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu".

- Văn bản dưới luật: Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ: "Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất được áp dụng quy định đối với khu vực hải quan riêng, khu phi thuế quan trừ các quy định riêng áp dụng đối với khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu"

Mức độ hài lòng của bạn về câu trả lời này:
 

Gửi
LB.Counter