Tìm kiếm... Tìm kiếm

Trả lời câu hỏi

Mã HS CODE cho hàng hóa xuất khẩu
(03/09/2019 09:36)

Người gửi: Đỗ Minh Tuấn

Email: Tuan.logs@gmail.com

Câu hỏi:

Kính gửi cục Hải quan,

 

Doanh nghiệp chúng tôi muốn xuất khẩu mặt hàng: Bột măng gan đi ô xít làm giàu MNO2 loại Mn O2 >= 50%

Chúng tôi mua quặng về chế biến thành sản phẩm trên.và xuất khẩu đi Trung Quốc

Vậy chúng tôi muốn hỏi:

1.    HS code của mặt hàng?

2.    Bộ chứng từ xuất khẩu cần có các giấy tờ gì?

3.    C/O ưu đãi thuế loại gì?

Mong sớm nhận được hồi âm của anh/chị!

Trả lời:

1. Về việc phân loại hàng hóa:

Việc xác định trước mã số hàng hóa trước khi hàng hóa đó xuất khẩu hoặc nhập khẩu được quy định tại Điều 28 Luật Hải quan; Điều 23, 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 (khoản 11 Điều 1).

Đề nghị Công ty chuẩn bị hồ sơ theo khoản 3 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và gửi về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn.

Khi phân loại, áp mã hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Công ty có thể dựa vào các văn bản sau để tự xác định: Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017; Thông tư 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 sửa đổi một số điều của Thông tư 65/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính; Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ; Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016; Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính; chú giải HS 2017 và các văn bản có liên quan.

2. Về chính sách hồ sơ xuất khẩu khoáng sản công ty thực hiện theo quy định tại Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 của Bộ Công thương được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 12/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công thương.

Danh mục sản phẩm và tiêu chuẩn chất lượng khoáng sản xuất khẩu thực hiện theo phụ lục 1 Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

3. Hàng hóa xuất khẩu doanh nghiệp không phải xuất trình C/O ưu đãi thuế.

          Đề nghị Công ty căn cứ quy định trên để thực hiện.

Mức độ hài lòng của bạn về câu trả lời này:
 

Gửi
LB.Counter