Tìm kiếm... Tìm kiếm

Trả lời câu hỏi

Thủ tục thanh lý TSCĐ của DNCX
(05/09/2019 12:09)

Người gửi: Phạm Thị Gấm

Email: gampt@valqua-vn.com

Câu hỏi:

Công ty TNHH Valqua Việt Nam là công ty chế xuất, có vốn đầu tư 100% từ Nhật Bản, trụ sở đóng tại Khu công nghiệp Tân Trường, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương. Chúng tôi xin trình bày 1 việc như sau:

 Năm 2012, chúng tôi có thuê một nhà thầu trong nước thực hiện hoạt động thi công và lắp đặt một hệ thống xử lý nước thải tại công ty. Theo quy định hiện hành, chúng tôi được phép và đã lựa chọn không thực hiện mở tờ khai hải quan nhập khẩu từ nội địa đối với các mặt hàng phục vụ cho hoạt động thị công và lắp đặt nêu trên.

 Hiện nay, sau 7 năm đi vào hoạt động, do không phù hợp với nhu cầu sử dụng, chúng tôi mong muốn được thanh lý hệ thống xử lý nước thải này dưới hình thức cho tặng/cho (không thu tiền).

Theo quy định tại Điều 79, Thông tư 38/2015/TT-BTC (sửa đổi bổ sung bởi Khoản 55, Điều 1, Thông tư 39/2018/TT-BTC), chúng tôi được lựa chọn một trong hai hình thức (i) chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc (ii) làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ. Vậy kính mong Quý Chi Cục cho chúng tôi xin hỏi cụ thể về lựa chọn theo phương án số 1 như sau:

1.      Đối với lựa chọn theo phướng án số 1 là khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa, doanh nghiệp phải làm tờ khai chuyển đổi mục đích sử dụng. Nhưng do không có tờ khai nhập khẩu đầu vào, thì chúng tôi có phải làm tờ khai chuyển đổi mục đích không ?

2.      Nếu không phải làm tờ khai chuyển đổi mục đích, thì chúng tôi nên căn cứ vào đâu để tiến hành thanh lý cho tài sản này ?

Kính mong Quý Chi Cục dành thời gian trả lời và hướng dẫn để doanh nghiệp chúng tôi được thực hiện việc thanh lý tài sản đúng với quy định hiện hành và tuân thủ theo pháp luật.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

Trả lời:

Việc thanh lý theo hình thức cho, tặng tại thị trường Việt Nam, quy định tại Tiết b Khoản 2 Điều 79 Thông tư 38/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung tại Khoản 55 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC, theo đó:

Trường hợp DNCX lựa chọn hình thức chuyển đổi mục đích sử dụng thì đăng ký tờ khai hải quan mới, chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu chuyn mục đích sử dụng (trừ trường hợp tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu ban đu đã thực hiện đy đủ chính sách quản lý nhập khẩu); căn cứ tính thuế là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm đăng ký tờ khai chuyển mục đích sử dụng quy định tại Điều 21 Thông tư này.

Sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng thì việc bán, biếu, tặng hàng hóa này tại thị trường Việt Nam thực hiện không phải làm thủ tục hải quan;

Đề nghị Công ty nghiên cứu các văn bản quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp Công ty lựa chọn hình thức chuyển đổi mục đích sử dụng thì phải đăng ký tờ khai hải quan mới.

Mức độ hài lòng của bạn về câu trả lời này: (4.5 điểm / 1 ý kiến)
 

Gửi
LB.Counter