Tìm kiếm... Tìm kiếm

Trả lời câu hỏi

tư vấn xuất khẩu clinker
(11/09/2019 00:00)

Người gửi: Nguyễn văn sơn

Email: nguyenson.bds5sao@gmail.com

Câu hỏi:

Kính gửi cục hải quan Hải Phòng.công ty em được cấp phép khai thác đá xây dựng.hiện tại chúng em mang đá tới nhà máy xi măng để thuê họ sản xuất Clinker.và đã có kết quả phân tích VILAS đạt yêu cầu.sắp tới em xuất khẩu khoảng 60000 tấn sang đài loan.cho em hỏi về thủ tục xk em có cần xin cấp phép gì không ạ.và thuế suất của mặt hàng này là bao nhiêu.có được hoàn thuế giá trị gia tăng hay không.vì lần đầu e xuất khẩu nên rất mong nhận được tư vấn.em xin cảm ơn.

Trả lời:

1. Về chính sách mặt hàng: Mặt hàng Clinker không thuộc diện cấm xuất khẩu hay xuất khẩu có điều kiện theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ nên công ty có thể làm thủ tục xuất khẩu như hàng hóa thông thường khác.

2. Về hồ sơ hải quan, thủ tục nhập khẩu Công ty căn cứ điều 16 và điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 và khoản 7 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018) của Bộ Tài chính để thực hiện.

3. Về thuế suất của hàng hóa xuất khẩu:

Để xác định được mức thuế suất của một mặt hàng thì hàng hóa đó phải được phân loại, xác định mã số chính xác.

Về việc phân loại hàng hóa được quy định như sau:

Việc xác định trước mã số hàng hóa trước khi hàng hóa đó xuất khẩu hoặc nhập khẩu được quy định tại Điều 28 Luật Hải quan; Điều 23, 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 (khoản 11 Điều 1).

Đề nghị Công ty chuẩn bị hồ sơ theo khoản 3 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và gửi về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn.

Khi phân loại, áp mã hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Công ty có thể dựa vào các văn bản sau để tự xác định: Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017; Thông tư 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 sửa đổi một số điều của Thông tư 65/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính; Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ; Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016; Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính; chú giải HS 2017 và các văn bản có liên quan.

4. Về việc hoàn thuế giá trị gia tăng:

Về các trường hợp hoàn thuế, đề nghị Công ty nghiên cứu quy định tại Điều 13 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 quy định về các trường hợp hoàn thuế đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 và khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 01/7/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành để thực hiện theo đúng quy định.

Mức độ hài lòng của bạn về câu trả lời này:
 

Gửi
LB.Counter