Tìm kiếm... Tìm kiếm

Trả lời câu hỏi

xử lý Phế liệu - phế thải của hợp đồng gia công
(01/10/2019 23:51)

Người gửi: Mr Kim Tea Hoon

Email: foremart@gmail.com

Câu hỏi:

DN chúng tôi là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài , gia công hàng may mặc cho cty mẹ ở nước ngoài, trong quá trình sản xuất gia công có phát sinh phế liệu phế thải,
Phế liệu , phế thải này chúng tôi có ký hợp đồng với công ty xử lý có đầy đủ chức năng. Và phải trả tiền tiêu hủy hàng tháng.
nhưng theo quy định tại các van bản như tt38, TT 39 , ND 134 thì phế liệu phế thải vật tư dư thừa khi tiêu thụ nội địa không phải làm thử tục chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng phải kê khai tính thuế với cơ quan thuế, cơ quan hải quan theo đúng quy định => vậy trường hợp doanh nghiệp chúng tôi Phế liệu phế thải ko bán được, phải thuê để xử lý thì kê khai nộp thuế như thế nào ? có phải kê khai không ?
- Theo nghị  định 69 điều 44 Khi tiêu hủy phê liệu phế thải của DN gia công phải co văn bản cho phép của sở tài nguyên môi trường, và có sự giám sát của hải quan.=> vậy dn chúng tôi phế liệu , phế thải phải thuê đon vị tiêu hủy hàng tháng vì số lượng lớn , vậy phải thông báo với cơ quan sở tài nguyên môi trường như thế nào, có phải xin phép tiêu hủy hàng tháng không, và hải quan địa phương giám sát tiêu hủy như thế nào, tháng nào cũng mời hải quan xuống giám sát tiêu hủy  ?
- Xin cảm ơn và chờ tư vấn của anh chị  

Trả lời:

1. Câu hỏi "Phế liệu phế thải không bán được, phải thuê để xử lý thì kê khai nộp thuế như thế nào? Có phải kê khai hay không?

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản phẩm gia công xuất khẩu: "4. Phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập khẩu để gia công không quá 3% tổng lượng của từng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu theo hợp đồng gia công được miễn thuế nhập khẩu khi tiêu thụ nội địa, nhưng phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) cho cơ quan hải quan".

Nội dung vướng mắc này đã được quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 64, Điều 66 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 42, 43 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính. Đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định trên để thực hiện và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để dược xem xét, giải quyết theo quy định.

2. Câu hỏi "Trường hợp thuê đơn vị tiêu hủy phế liệu, phế thải của hợp đồng gia công thì có phải thông báo với Sở Tài nguyên và Môi trường không? Hải quan địa phương giám sát như thế nào?

Về việc thông báo với Sở Tài nguyên và Môi trường, đề nghị Công ty thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 44 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.

Cơ quan hải quan sẽ giám sát việc tiêu hủy phế liệu, phế phẩm của Công ty. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Mức độ hài lòng của bạn về câu trả lời này: (0.5 điểm / 1 ý kiến)
 

Gửi
LB.Counter