Tìm kiếm... Tìm kiếm

Trả lời câu hỏi

DN 100% vốn đầu tư nước ngoài
(12/10/2019 10:46)

Người gửi: Van

Email: van-lh@vinafreight.com.vn

Câu hỏi:

Kính gửi phía Cục HQ Hải Phòng lời chào,

DN chúng tôi có 100% vốn đầu tư nước ngoài, chuyên kinh doanh các trang thiết bị y tế và các sản phẩm gia dụng. 
Chúng tôi đang dự định nhập khẩu với mục đích kinh doanh với loại hình A41 tại Chi Cục quản lý hàng đầu tư gia công Hải phòng (hàng về tại các cửa khẩu).
Chúng tôi kính mong quí Cục giải đáp thắc mắc trên, nếu đăng ký thủ tục tại Chi Cục QL hàng đầu tư gia công HP (ngoài cửa khẩu) thì có được chấp thuận hay không ? Và có thể đăng ký với các loại hình nào ?
Đính kèm là giấy chứng nhận đầu tư 
Cảm ơn

Trả lời:

1. Câu hỏi "Đăng ký thủ tục tại Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư  - Gia công có được chấp thuận không?"

Căn cứ Quyết định số 1325/QĐ-HQHP ngày 04/6/2019 của Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hải phòng quy định nhiệm vụ của Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư – Gia công: Thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo loại hình gia công, sản xuất hàng xuất khẩu, hàng xuất kinh doanh, nhập kinh doanh sản xuất; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (trừ hàng hóa nhập khẩu theo quy định chỉ được thực hiện tại chi cục hải quan cửa khẩu).

Do đó, trường hợp hàng hóa nhập khẩu với mục đích kinh doanh của Công ty (trừ hàng hóa nhập khẩu theo quy định chỉ được thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu) được thực hiện tại Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư - Gia công.

2. Câu hỏi  "Có thể đăng ký với các loại hình nào"

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2765/HQHP-GSQL ngày 01/4/2015 ban hành bảng mã loại hình và hướng dẫn sử dụng trên Hệ thống VNACCS.

Đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định trên để thực hiện và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Mức độ hài lòng của bạn về câu trả lời này: (4.5 điểm / 1 ý kiến)
 

Gửi
LB.Counter