Tìm kiếm... Tìm kiếm

Trả lời câu hỏi

Nhập khẩu máy móc
(15/10/2019 14:54)

Người gửi: Trương Thị Nga

Email: vemhoang@gmail.com

Câu hỏi:

Xin cục cho e hỏi một vấn đề là có cổ đông trong công ty mẹ mua máy móc bán lại cho công ty con cũng tại thượng hải rồi bán cho công ty bên Việt Nam , trên thực tế đều là một công ty của ông chủ.Cho e hỏi như vậy thì thủ tục nhập máy móc phải làm thế nào , có hợp pháp không

Trả lời:

Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa quy định tại Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005.

Về chính sách đối với hàng hóa nhập khẩu thực hiện theo Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12/6/2017, Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và các văn bản quy định của các bộ, ngành liên quan.

Vè hồ sơ hải quan, thủ tục nhập khẩu quy định tại Luật Hải quan; Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015, sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ; Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

 Đề nghị Công ty nghiên cứu quy định tại các văn bản pháp luật nêu trên để thực hiện.

Mức độ hài lòng của bạn về câu trả lời này:
 

Gửi
LB.Counter