Tìm kiếm... Tìm kiếm

Trả lời câu hỏi

thủ tục nhập khẩu nước muối sinh lý Physiodose Nacl 0.9%
(04/11/2019 13:46)

Người gửi: Nguyễn thị Hoa

Email: thuhoaktth@gmail.com

Câu hỏi:

Kính gửi : Tổng cục Hải Quan
Doanh nghiệp chúng tôi muốn nhập khẩu mặt hàng : Nước muối sinh lý Physiodose Nacl 0.9% thì có cần phải làm công bố sản phẩm không ?
Đối với sản phẩm này thì làm công bố sản phẩm ở đâu ?
Cần nhưng giấy tờ gì từ nước xuất khẩu để nhâp khẩu được sản phẩm trên ! 
Đối với công ty nhập khẩu thì có phải đang ký gì về thiết bị y tế hay dược gì ko? Chúng tôi là công ty thương mại bình thường có đủ tiêu chuẩn để nhập khẩu sản phẩm ko ah
Rất mong nhận được giải đáp thắc mắc 
Trân trọng 

Trả lời:

Mặt hàng Nước muối sinh lý Physiodose Nacl 0.9% thuộc Danh mục trang thiết bị y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BYT ngày 15/5/2018 của Bộ Y tế; Mặt hàng trên thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2019 của Chính phủ về quản lý  trang thiết bị y tế, cụ thể:

- Điều kiện lưu hành đối với trang thiết bị y tế quy định tại Điều 17 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2019 của  Chính phủ.

- Thủ tục công bố tiêu chuẩn áp dụng Điều 24 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2019 của Chính phủ.

- Hồ sơ đề nghị cấp mới số lưu hành Điều 26 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2019 của Chính phủ.

- Thủ tục nhập khẩu thực hiện theo mục 2, chương V Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2019 của Chính phủ.

Đề nghị Công ty nghiên cứu quy định tại các văn bản pháp luật nêu trên để thực hiện.

Mức độ hài lòng của bạn về câu trả lời này:
 

Gửi
LB.Counter