Tìm kiếm... Tìm kiếm

Trả lời câu hỏi

Thủ tục nhập khẩu máy móc
(11/12/2019 09:41)

Người gửi: Thu Thủy

Email: thuthuythi02@gmail.com

Câu hỏi:

Kính gửi Cục hải quan Tp.Hải Phòng,
Công ty tôi liên doanh với một công ty tại Hồng Kông thực hiện dự án sản xuất chất nicotine. Hiện Công ty tôi đang muốn nhập khẩu dây chuyền máy móc, thiết bị mới 100% về Việt Nam để phục vụ dự án sản xuất này (nhập khẩu rời các linh kiện, thiết bị với mã HS 730900, 841989, 841940, 847990, 841370, 843880, 841861, 841869, 847989, 842129, 730441, 853710, 730890, 821000, 842832). Vậy tôi muốn hỏi thủ tục nhập khẩu số máy móc này theo quy định pháp luật hiện hành? Có cần xin Giấy phép nhập khẩu hay không? Ngoài ra, tôi muốn hỏi máy móc tôi muốn nhập có thuộc Danh mục hàng hóa cần kiểm soát nhập khẩu, hàng hóa áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động của Bộ Công thương hay không?
Mong sớm nhận được phản hồi của Quý cơ quan. 

Trả lời:

          Do nội dung vướng mắc của doanh nghiệp không mô tả chi tiết hàng hóa nên cơ quan hải quan không đủ cơ sở xác định chính xác chính sách quản lý đối với hàng hóa nhập khẩu.

          Tuy nhiên, đối với các máy móc, thiết bị theo mã HS doanh nghiệp cung cấp, Cục Hải quan TP. Hải Phòng đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu thêm các văn bản pháp luật sau để thực hiện đúng quy định:

- Thiết bị mã HS 730441 (ống sắt hoặc thép): Thông tư 41/2018/TT-BGTVT ngày 30/07/2018 vận tải ban hành danh mục hàng hóa nhóm 2 thuộc quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

- Thiết bị mã HS 730900 (bình, bể chứa bằng kim loại): Thông tư 33/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 ban hành danh mục hàng hóa nhóm 2 thuộc quản lý của Bộ Công thương.

- Thiết bị mã HS 730890 (cấu kiện bằng sắt, thép): Thông tư 41/2018/TT-BGTVT ngày 30/07/2018 vận tải ban hành danh mục hàng hóa nhóm 2 thuộc quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

          - Thiết bị mã 842100 (đồ cơ khí hoạt động bằng tay): không có.

- Thiết bị mã 841370 (bơm ly tâm): Thông tư 41/2018/TT-BGTVT ngày 30/07/2018 vận tải ban hành danh mục hàng hóa nhóm 2 thuộc quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

- Thiết bị mã 841861, 841869 (thiết bị làm lạnh): không có.

- Thiết bị mã 841940, 841989 (thiết bị chưng cất khí, thiết bị khác): không có.

- Thiết bị mã 842129 (thiết bị lọc chất lỏng): không có.

- Thiết bị mã 842832 (máy nâng hạ): Thông tư 41/2018/TT-BGTVT ngày 30/07/2018 vận tải ban hành danh mục hàng hóa nhóm 2 thuộc quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

- Thiết bị mã 847989, 847990 (máy móc, thiết bị khác): chưa có cơ sở hướng dẫn.

- Thiết bị mã 842832 (bảng điều khiển điện): Thông tư 33/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 ban hành danh mục hàng hóa nhóm 2 thuộc quản lý của Bộ Công thương.

Ngoài ra, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng thì phải đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Quyết định 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Mức độ hài lòng của bạn về câu trả lời này:
 

Gửi
LB.Counter