Tìm kiếm... Tìm kiếm

Trả lời câu hỏi

Hỗ trợ về vấn đề CO FORM D
(12/12/2019 13:37)

Người gửi: Đinh Thanh Tùng

Email: k-trieu88@hotmail.com

Câu hỏi:

Kính gởi anh chị !

Chúng tôi là công ty TNHH MTV Khánh Phát vừa qua chúng tôi có 1 lô hàng nhập khẩu từ Mã Lai về và được thông quan ngày 05/12 , nhưng đến ngày 09/12 hải quan chi cục thông báo cho chúng tôi rằng CO của chúng tôi bị sai vì ngày hóa đơn invoice lại sau ngày kí CO 1 ngày tức là ngày hóa đơn là ngày 22/11 ngày bill cũng 22/11 nhưng ngày kí CO lại là 21/11 . VUi lòng cho chúng tôi hỏi CO này có hợp lệ hay là không ? Và công văn nào quy định về ngày invoice nếu CO này ko hợp lệ 
Xin cảm ơn !

Trả lời:

 Việc xem xét C/O có hợp lệ, có chấp nhận hay không phải kiểm tra đối chiếu C/O với bộ hồ sơ hải quan và kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá (nếu có) của doanh nghiệp hoặc chứng từ giải trình của doanh nghiệp trong trường hợp C/O có nghi ngờ. Do vậy, vướng mắc của Công ty không gửi kèm hồ sơ cụ thể nên Cục Hải quan thành phố Hải Phòng không đủ cơ sở để hướng dẫn. Trường hợp cụ thể, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục nơi đăng ký thủ tục hải quan để được hướng dẫn chi tiết.

Mức độ hài lòng của bạn về câu trả lời này:
 

Gửi
LB.Counter