Tìm kiếm... Tìm kiếm

Trả lời câu hỏi

Nhập khẩu vật tư
(25/02/2020 16:17)

Người gửi: Nam

Email: Nam@gmail.com

Câu hỏi:

<p>Tôi đang làm bên quản lý cho <a href="http://phongkhamthaiha.net">phòng khám</a> trên, hiện tại muốn mở rộng lĩnh vực và đang cần nhập một số vật tư thì chúng tôi cần làm các thủ tục nào cho <a href="http://phongkhamphukhoathaiha.webflow.io">vậy</a>.</p>

Trả lời:

1. Để khai báo hải quan điện tử, tổ chức, cá nhân cần chuẩn bị:

- Đăng ký tài khoản khai báo VNACCS với cơ quan Hải quan (tại địa chỉ: http://dknsd.customs.gov.vn/Pages/dn.aspx)

- Máy tính có kết nối internet khi truyền dữ liệu tới cơ quan hải quan.

- Có chữ ký số và phần mềm khai báo hải quan.

2. Về thủ tục:

Nội dung vướng mắc của doanh nghiệp không mô tả chi tiết vật tư hàng hóa cần nhập khẩu nên cơ quan hải quan không đủ cơ sở hướng dẫn chính sách quản lý và thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu cho doanh nghiệp.

Mức độ hài lòng của bạn về câu trả lời này:
 

Gửi
LB.Counter