Tìm kiếm... Tìm kiếm

Trả lời câu hỏi

THÔNG TIN NHẬP KHẨU AlN
(30/05/2020 04:14)

Người gửi: Khuyên

Email: Khuyen.nguyen5897@gmail.com

Câu hỏi:

Kính gửi: Cục hải quan Hải Phòng Em là sinh viên trường đại học Bách Khoa Hà Nội. Hiện tại em đang tìm kiếm thông tin nhập khẩu hợp chất Nhôm nitrit, ký hiệu: AlN, tên tiếng anh: Aluminum nitride để làm đồ án. Theo em biết, hợp chất này VN nhập khẩu từ nước ngoài 100%, tuy nhiên em không tìm được tài liệu hay bài báo nào thống kê việc nhập khẩu AlN. Em rất mong Cục hỗ trợ, hướng dẫn giúp đỡ em tìm kiếm thông tin nhập khẩu của chất này! Em xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Bạn đọc có thể tham khảo số liệu thống kê hải quan được công bố chính thức tại mục "Thống kê hải quan" trên cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan hoặc Niên giám thống kê tại địa chỉ https://www.gso.gov.vn của Tổng cục Thống kê.

Mức độ hài lòng của bạn về câu trả lời này:
 

Gửi
LB.Counter