Tìm kiếm... Tìm kiếm

Trả lời câu hỏi

DN chế xuất cho doanh nghiệp nội địa ( 100% vốn Việt Nam ) thuê nhà xưởng và máy móc thiết bị
(22/06/2020 14:01)

Người gửi: Đặng Văn Cường

Email: cuong.dang@hsnw.co.kr

Câu hỏi:

DN chúng tôi là DN chế xuất, hiện tại công ty chúng tôi đang có kế hoạch cho một công ty nội địa, thuê nhà xưởng và máy móc thiết bị của công ty chúng tôi. Cảm phiền các anh chị vui lòng hướng dẫn cho doanh nghiệp chúng tôi về thủ tục Hải Quan về vấn đề này. Chúng tôi xin cảm ơn.

Trả lời:

  Căn cứ khoản 1 Điều 5 Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định “1. Nhà đầu tư được quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề mà Luật này không cấm.”

Căn cứ khoản 2 Điều 26 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định “2. Đối với dự án đầu tư thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư và quy định của pháp luật có liên quan.

  Căn cứ các quy định nêu trên đề nghị Công ty đối chiếu dự án đầu tư theo  nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền cấp để thực hiện theo quy định.

  2. Về việc Công ty TNHH Heesung Electronics Việt Nam là DNCX cho Công ty nội địa thuê máy móc thiết bị:

  Căn cứ Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, quy định:

“Điều 5. Cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

1. Giấy phép kinh doanh được cấp cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các hoạt động sau:

...đ) Cho thuê hàng hóa, không bao gồm cho thuê tài chính; trừ cho thuê trang thiết bị xây dựng có người vận hành;...”

 Đề nghị công ty đối chiếu quy định trên và ngành nghề, mục tiêu kinh doanh cụ thể trên Giấy phép kinh doanh được cấp có phù hợp không và nguồn gốc máy móc thiết bị để thực hiện cho đúng quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Mức độ hài lòng của bạn về câu trả lời này:
 

Gửi
LB.Counter