Tìm kiếm... Tìm kiếm

Phiếu khảo sát

Phát triển và tăng cường mối quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp luôn là mục tiêu hàng đầu của ngành Hải quan. Để thực hiện được mục tiêu này Cục Hải quan TP Hải Phòng đã gửi bản thỏa thuận phát triển quan hệ đối tác hải quan – doanh nghiệp (Bản thỏa thuận) đến trên 15.000 doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu để cùng cam kết thống nhất thực hiện thực hiện.
Nhằm đánh giá hiệu quả việc cam kết thực hiện các nội dung của bản thỏa thuận. Cục Hải quan Hải Phòng tổ chức khảo sát, các doanh nghiệp và cá nhân tham gia điền nội dung và Phiếu khảo sát dưới đây:

I. Thông tin Doanh nghiệp

1. Tên doanh nghiệp:  
2. Mã số thuế:  
3. Địa chỉ:
4. Số điên thoại:
Email:
5. Họ tên người tham gia khảo sát:
Số điện thoại:

II. Doanh nghiệp vui lòng đánh giá về việc thực hiện các nội dung của Bản thỏa thuận phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp (Bản thỏa thuận) thông qua việc trả lời các câu hỏi dưới đây:

A. Việc ký kết bản thỏa thuận:

1. Doanh nghiệp đã ký kết bản thỏa thuận với cơ quan hải quan chưa?

2. Việc ký kết thỏa thuận với cơ quan Hải quan có cần thiết, góp phần phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp hay không?

B. Việc thực hiện bản thỏa thuận:

3. Nội dung bản thỏa thuận có phù hợp với tình hình thực tế hay không?

4. Bản thỏa thuận có mang lại lợi ích cho doanh nghiệp kinh doanh XNK và quản lý nhà nước của cơ quan Hải quan hay không?

5. Các nội dung của Bản thỏa thuận có được cơ quan Hải quan và Doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện hay không?

6. Các vướng mắc doanh nghiệp phản ánh với cơ quan Hải quan có được xử lý kịp thời và thỏa đáng theo đúng tinh thần của Bản thỏa thuận hay không?7. Doanh nghiệp hài lòng/chưa hài lòng với nội dung của Bản thỏa thuận?

8. Doanh nghiệp chưa hài lòng với nội dung nào của Bản thỏa thuận? Lý do?

9. Ý kiến đóng góp khác?

 

LB.Counter