Tìm kiếm... Tìm kiếm
Bộ Tài Chính (9) Chính sách thuế (21) Thanh tra - Kiểm tra (0)
Tổng Cục Hải quan (61) Xử lý vi phạm hành chính (3) Kho bạc nhà nước (4)
Cục Hải quan TP Hải Phòng (31) Kiểm tra sau thông quan (3) Văn phòng Ủy ban Nhân dân (1)
Thủ tục Hải quan (1)
Từ khóa tìm kiếm:
  Tìm trong Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm
STTSố hiệuTrích yếuNgày ban hành Tải tài liệu
Page size:
select
 134 items in 7 pages
1
6712/TCHQ-GSQL
Đảm bảo kiểm tra giám sát hải quan tại cảng biển,cảng thủy nội địa, cảng HK quốc tế, cảng cạn (ICD), ga đường sắt liên vận quốc tế
Số hiệu: 6712/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành: 16/10/2020
Ngày có hiệu lực: 16/10/2020
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Phân loại: Luật
Trích yếu: Đảm bảo kiểm tra giám sát hải quan tại cảng biển,cảng thủy nội địa, cảng HK quốc tế, cảng cạn (ICD), ga đường sắt liên vận quốc tế
16/10/2020
2
5068/TCHQ-GSQL
khai sửa đổi, bổ sung thông tin manifest
Số hiệu: 5068/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành: 31/07/2020
Ngày có hiệu lực: 31/07/2020
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Phân loại: Luật
Trích yếu: khai sửa đổi, bổ sung thông tin manifest
31/07/2020
3
3778/TCHQ-GSQL
Điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan khi thành lập DNCX
Số hiệu: 3778/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành: 09/06/2020
Ngày có hiệu lực: 09/06/2020
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Phân loại: Công văn
Trích yếu: Điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan khi thành lập DNCX
09/06/2020
4
1304/QĐ-TCHQ
Quyết định Phê duyệt Đề án thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần. Phụ lục Quy trình ban hành và áp dụng thông báo sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần (Ban hành kèm theo Quyết định số 1304/QĐ-TCHQ ngày 29/04/2020 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan)
Số hiệu: 1304/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành: 29/05/2020
Ngày có hiệu lực: 10/05/2020
Người ký: Phó Tổng Cục Trưởng
Cơ quan ban hành: Tổng Cục Hải quan
Phân loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định Phê duyệt Đề án thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần. Phụ lục Quy trình ban hành và áp dụng thông báo sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần (Ban hành kèm theo Quyết định số 1304/QĐ-TCHQ ngày 29/04/2020 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan)
29/05/2020
5
4339
Tuyên truyền nộp thuế 24/7 và đảm bảo nguồn thu NSNN năm 2020
Số hiệu: 4339
Ngày ban hành: 03/04/2020
Ngày có hiệu lực: 03/04/2020
Người ký: Vũ Thanh Nam
Cơ quan ban hành: Cục HQHP
Phân loại: Công văn
Trích yếu: Tuyên truyền nộp thuế 24/7 và đảm bảo nguồn thu NSNN năm 2020
03/04/2020
6
60/2019/TT-BTC
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Số hiệu: 60/2019/TT-BTC
Ngày ban hành: 30/08/2019
Ngày có hiệu lực: 15/10/2019
Người ký: Vũ Thị Mai
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Chính
Phân loại: Thông tư
Trích yếu: Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
30/08/2019
7
9513/HQHP-CNTT
Cẩm nang hướng dẫn, ứng dụng CNTT theo quy trình nghiệp vụ Hải quan - Phần 1
Số hiệu: 9513/HQHP-CNTT
Ngày ban hành: 15/07/2019
Ngày có hiệu lực: 15/07/2019
Người ký: Nguyễn Duy Ngọc
Cơ quan ban hành: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng
Phân loại: Khác
Trích yếu: Cẩm nang hướng dẫn, ứng dụng CNTT theo quy trình nghiệp vụ Hải quan - Phần 1
15/07/2019
8
9513/HQHP-CNTT
Cẩm nang hướng dẫn, ứng dụng CNTT theo quy trình nghiệp vụ Hải quan - Phần 2
Số hiệu: 9513/HQHP-CNTT
Ngày ban hành: 15/07/2019
Ngày có hiệu lực: 15/07/2019
Người ký: Nguyễn Duy Ngọc
Cơ quan ban hành: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng
Phân loại: Khác
Trích yếu: Cẩm nang hướng dẫn, ứng dụng CNTT theo quy trình nghiệp vụ Hải quan - Phần 2
15/07/2019
9
549/PVTM-PI
Thay đổi tên thương mại của Công ty Posco trong vụ việc CBPG thép mạ
Số hiệu: 549/PVTM-PI
Ngày ban hành: 05/07/2019
Ngày có hiệu lực: 05/07/2019
Người ký: Phạm Châu Giang
Cơ quan ban hành: Cục Phòng vệ Thương mại
Phân loại: Công văn
Trích yếu: Thay đổi tên thương mại của Công ty Posco trong vụ việc CBPG thép mạ
05/07/2019
10
4387/TCHQ-TXNK
Hướng dẫn khai báo thuế chông bán phá giá tạm thời theo Quyết định số 1711/QĐ-BCT
Số hiệu: 4387/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành: 03/07/2019
Ngày có hiệu lực: 03/07/2019
Người ký: Nguyễn Dương Thái
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Phân loại: Công văn
Trích yếu: Hướng dẫn khai báo thuế chông bán phá giá tạm thời theo Quyết định số 1711/QĐ-BCT
03/07/2019
11
1919/QĐ-TCHQ
ban hành Quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Số hiệu: 1919/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành: 28/06/2019
Ngày có hiệu lực: 11/07/2018
Người ký: Nguyễn Dương Thái
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Phân loại: Quyết định
Trích yếu: ban hành Quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
28/06/2019
12
1711/QĐ-BCT
Áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm théo hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được mạ hoặc không mạ, được sơn có xuất xứ từ nước Công hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân quốc
Số hiệu: 1711/QĐ-BCT
Ngày ban hành: 18/06/2019
Ngày có hiệu lực: 25/06/2019
Người ký: Trần Tuấn Anh
Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
Phân loại: Quyết định
Trích yếu: Áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm théo hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được mạ hoặc không mạ, được sơn có xuất xứ từ nước Công hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân quốc
18/06/2019
13
3985/TCHQ-TXNK
thuế GTGT thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế
Số hiệu: 3985/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành: 17/06/2019
Ngày có hiệu lực: 17/06/2019
Người ký: Nguyễn Dương Thái
Cơ quan ban hành: 17/06/2019
Phân loại: Công văn
Trích yếu: thuế GTGT thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế
17/06/2019
14
3810/TCHQ-TXNK
thực hiện kết luận của Kiểm toán nhà nước
Số hiệu: 3810/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành: 10/06/2019
Ngày có hiệu lực: 10/06/2019
Người ký: 10/06/2016
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Phân loại: Công văn
Trích yếu: thực hiện kết luận của Kiểm toán nhà nước
10/06/2019
15
1561/QĐ-BCT
về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1931/QĐ-BCT ngày 31/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và thay thế Quyết định 536/QĐ-BCT ngày 09/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
Số hiệu: 1561/QĐ-BCT
Ngày ban hành: 05/06/2019
Ngày có hiệu lực: 05/06/2019
Người ký: Trần Quốc Khánh
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Phân loại: Quyết định
Trích yếu: về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1931/QĐ-BCT ngày 31/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và thay thế Quyết định 536/QĐ-BCT ngày 09/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
05/06/2019
16
1482/QĐ-BCT
sửa đổi, bổ sung QĐ số 4086/QĐ-BCT ngày 30/10/2018 của Bộ Cong thương về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biệp pháp tự vệ đối với sản phẩm phô thép và thép dài
Số hiệu: 1482/QĐ-BCT
Ngày ban hành: 29/05/2019
Ngày có hiệu lực: 13/06/2019
Người ký: 29/5/2019
Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
Phân loại: Quyết định
Trích yếu: sửa đổi, bổ sung QĐ số 4086/QĐ-BCT ngày 30/10/2018 của Bộ Cong thương về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biệp pháp tự vệ đối với sản phẩm phô thép và thép dài
29/05/2019
17
940/QĐ-BCT
Điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm ván sợi bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan và Malaysia
Số hiệu: 940/QĐ-BCT
Ngày ban hành: 16/04/2019
Ngày có hiệu lực: 16/04/2019
Người ký: 16/04/2019
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Phân loại: Quyết định
Trích yếu: Điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm ván sợi bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan và Malaysia
16/04/2019
18
18/2019/TT-BTC
Bãi bỏ Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư
Số hiệu: 18/2019/TT-BTC
Ngày ban hành: 03/04/2019
Ngày có hiệu lực: 20/05/2019
Người ký: 03/04/2019
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Chính
Phân loại: Thông tư
Trích yếu: Bãi bỏ Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư
03/04/2019
19
1909/TCHQ-TXNK
Thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ
Số hiệu: 1909/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành: 03/04/2019
Ngày có hiệu lực: 03/04/2019
Người ký: Nguyễn Dương Thái
Cơ quan ban hành: Tổng Cục HQ
Phân loại: Công văn
Trích yếu: Thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ
03/04/2019
20
1654/TCHQ-TXNK
về việc xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm hàng SXXK
Số hiệu: 1654/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành: 25/03/2019
Ngày có hiệu lực: 25/03/2019
Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Phân loại: Khác
Trích yếu: về việc xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm hàng SXXK
25/03/2019
Đặt câu hỏi
Tiêu đề
Tên doanh nghiệp
Người gửi
Email
Điên thoại
Địa chỉ
   
  
 
 
   
Tệp đính kèm
 
Mã xác nhận
 

Liên kết website
Thư viện ảnh
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
Số lượng truy cập:
LB.Counter