Tìm kiếm... Tìm kiếm
Bộ Tài Chính (8) Chính sách thuế (11) Thanh tra - Kiểm tra (0)
Tổng Cục Hải quan (58) Xử lý vi phạm hành chính (0) Kho bạc nhà nước (4)
Cục Hải quan TP Hải Phòng (27) Kiểm tra sau thông quan (3) Văn phòng Ủy ban Nhân dân (1)
Thủ tục Hải quan (0)
Từ khóa tìm kiếm:
  Tìm trong Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm
STTSố hiệuTrích yếuNgày ban hành Tải tài liệu
Page size:
select
 112 items in 6 pages
1
1919/QĐ-TCHQ
ban hành Quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Số hiệu: 1919/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành: 28/06/2019
Ngày có hiệu lực: 11/07/2018
Người ký: Nguyễn Dương Thái
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Phân loại: Quyết định
Trích yếu: ban hành Quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
28/06/2019
2
940/QĐ-BCT
Điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm ván sợi bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan và Malaysia
Số hiệu: 940/QĐ-BCT
Ngày ban hành: 16/04/2019
Ngày có hiệu lực: 16/04/2019
Người ký: 16/04/2019
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Phân loại: Quyết định
Trích yếu: Điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm ván sợi bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan và Malaysia
16/04/2019
3
18/2019/TT-BTC
Bãi bỏ Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư
Số hiệu: 18/2019/TT-BTC
Ngày ban hành: 03/04/2019
Ngày có hiệu lực: 20/05/2019
Người ký: 03/04/2019
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Chính
Phân loại: Thông tư
Trích yếu: Bãi bỏ Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư
03/04/2019
4
1909/TCHQ-TXNK
Thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ
Số hiệu: 1909/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành: 03/04/2019
Ngày có hiệu lực: 03/04/2019
Người ký: Nguyễn Dương Thái
Cơ quan ban hành: Tổng Cục HQ
Phân loại: Công văn
Trích yếu: Thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ
03/04/2019
5
1911/TXNK-CST
Chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Công ty cho thuê Tài Chính
Số hiệu: 1911/TXNK-CST
Ngày ban hành: 06/03/2019
Ngày có hiệu lực: 06/03/2019
Người ký: Nguyễn Đình Thi
Cơ quan ban hành: Vụ CST-BTC
Phân loại: Công văn
Trích yếu: Chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Công ty cho thuê Tài Chính
06/03/2019
6
1209/TCHQ-TXNK
Triển khai thông tư số 136/2018/TT-BTC
Số hiệu: 1209/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành: 01/03/2019
Ngày có hiệu lực: 01/03/2019
Người ký: 01/03/2019
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Phân loại: Thông tư
Trích yếu: Triển khai thông tư số 136/2018/TT-BTC
01/03/2019
7
Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp
Số hiệu: Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019
Ngày ban hành: 28/01/2019
Ngày có hiệu lực: 28/01/2019
Người ký: Vũ Thị Mai
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Phân loại: Thông tư
Trích yếu: Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp
28/01/2019
8
7067/TCHQ-TXNK
bổ sung, nâng cấp hệ thống nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hơp thu và thông quan 24/7
Số hiệu: 7067/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành: 30/11/2018
Ngày có hiệu lực: 30/11/2018
Người ký: Lê Mạnh Hùng
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Phân loại: Công văn
Trích yếu: bổ sung, nâng cấp hệ thống nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hơp thu và thông quan 24/7
30/11/2018
9
106/2018/TT-BTC
Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thồng tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của CP qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường
Số hiệu: 106/2018/TT-BTC
Ngày ban hành: 15/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Người ký: Vũ Thị Mai
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Chính
Phân loại: Thông tư
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thồng tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của CP qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường
15/11/2018
10
6644/TCHQ-GSQL
Hướng dẫn quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam
Số hiệu: 6644/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành: 13/11/2018
Ngày có hiệu lực: 13/11/2018
Người ký:
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Phân loại: Công văn
Trích yếu: Hướng dẫn quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam
13/11/2018
11
4244/WDD-BCT
Giữ nguyên việc áp dụng biện phá chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép mạ xuất xứ từ nược cộng hòa Nhân dân Trung hoa và nước Đại hàn Dân Quốc
Số hiệu: 4244/WDD-BCT
Ngày ban hành: 12/11/2018
Ngày có hiệu lực: 12/11/2018
Người ký: Đàm Manh Hiếu
Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
Phân loại: Quyết định
Trích yếu: Giữ nguyên việc áp dụng biện phá chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép mạ xuất xứ từ nược cộng hòa Nhân dân Trung hoa và nước Đại hàn Dân Quốc
12/11/2018
12
4243/QĐ-BCT
Giữ nguyên việc áp dụng biện phá chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép hình chữ H xuất xứ từ nược cộng hòa Nhân dân Trung hoa
Số hiệu: 4243/QĐ-BCT
Ngày ban hành: 12/11/2018
Ngày có hiệu lực: 12/11/2018
Người ký: Đàm Mạnh Hiếu
Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
Phân loại: Quyết định
Trích yếu: Giữ nguyên việc áp dụng biện phá chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép hình chữ H xuất xứ từ nược cộng hòa Nhân dân Trung hoa
12/11/2018
13
4085/QĐ-BCT
Kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt
Số hiệu: 4085/QĐ-BCT
Ngày ban hành: 30/10/2018
Ngày có hiệu lực: 30/10/2018
Người ký: Trần Tuấn Anh
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Phân loại: Quyết định
Trích yếu: Kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt
30/10/2018
14
4086/QĐ-BCT
Kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm Phôi thép và Thép dài
Số hiệu: 4086/QĐ-BCT
Ngày ban hành: 30/10/2018
Ngày có hiệu lực: 30/10/2018
Người ký: Trần Anh Tuấn
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Phân loại: Quyết định
Trích yếu: Kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm Phôi thép và Thép dài
30/10/2018
15
6312/TCHQ-GSQL
Khai báo số quản lý hàng hoá XK, NK
Số hiệu: 6312/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành: 26/10/2018
Ngày có hiệu lực: 26/10/2018
Người ký:
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Phân loại: Công văn
Trích yếu: Khai báo số quản lý hàng hoá XK, NK
26/10/2018
16
13868
thu nộp phí, nộp phí
Số hiệu: 13868
Ngày ban hành: 23/10/2018
Ngày có hiệu lực: 23/10/2018
Người ký: Nguyễn Duy Ngọc
Cơ quan ban hành: Cục Hải quan Tp Hải Phòng
Phân loại: Công văn
Trích yếu: thu nộp phí, nộp phí
23/10/2018
17
95/2018/TT-BTC
Bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế XNK
Số hiệu: 95/2018/TT-BTC
Ngày ban hành: 17/10/2018
Ngày có hiệu lực: 01/12/2018
Người ký: Vũ Thị Mai
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Chính
Phân loại: Thông tư
Trích yếu: Bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế XNK
17/10/2018
18
13114
Thay đổi tài khoản thu phí, lệ phí hải quan
Số hiệu: 13114
Ngày ban hành: 08/10/2018
Ngày có hiệu lực: 01/10/2018
Người ký: Nguyễn Sỹ Tráng
Cơ quan ban hành: Cục HQ Hải Phòng
Phân loại: Công văn
Trích yếu: Thay đổi tài khoản thu phí, lệ phí hải quan
08/10/2018
19
5698
Bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7
Số hiệu: 5698
Ngày ban hành: 01/10/2018
Ngày có hiệu lực: 05/10/2018
Người ký: Lê Mạnh Hùng
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Phân loại: Công văn
Trích yếu: Bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7
01/10/2018
20
56
Cung cấp danh sách các NHTM nơi KBNN mở tài khoản
Số hiệu: 56
Ngày ban hành: 27/09/2018
Ngày có hiệu lực: 27/09/2018
Người ký: Hoàng Trung Lương
Cơ quan ban hành: Cục kế toán nhà nước
Phân loại: Công văn
Trích yếu: Cung cấp danh sách các NHTM nơi KBNN mở tài khoản
27/09/2018
Đặt câu hỏi
Tiêu đề
Tên doanh nghiệp
Người gửi
Email
Điên thoại
Địa chỉ
   
  
 
 
   
Tệp đính kèm
 
Mã xác nhận
 

Liên kết website
Thư viện ảnh
Thư viện video
Mua
Bán
 • AUD AUST.DOLLAR
 • CAD CANADIAN DOLLAR
 • CHF SWISS FRANCE
 • EUR EURO
 • GBP BRITISH POUND
 • HKD HONGKONG DOLLAR
 • JPY JAPANESE YEN
 • KRW SOUTH KOREAN WON
 • SGD SINGAPORE DOLLAR
 • THB THAI BAHT
 • USD US DOLLAR

 
Số lượng truy cập:
LB.Counter